8 steg till en stark arbetsplatskultur – HRbloggen.se
Hem » org & ledarskap

8 steg till en stark arbetsplatskultur

Av den 20 maj 2015 942 visningar
ARBETSPLATSKULTUR. För att bygga en stark arbetsplatskultur krävs ett långsiktigt och konsekvent arbete inom flera områden. Maria Grudén på Great Place to Work delar med sig av sina erfarenheter utifrån arbetet med Sveriges bästa arbetsplatser.

Maria Grudén, vd, Great Place to Work Sverige

Great Place to Work är ett globalt forsknings- och konsultföretag som i 30 år utvärderat, utvecklat och rankat arbetsplatser. Företagets svenska vd Maria Grudén har konkret erfarenhet av att hjälpa företag att bli en av Sveriges bästa arbetsplatser. Hon brukar lite förenklat säga att det behövs tre aspekter för att skapa en varaktig förändring och utveckling av arbetsplatskulturen:

 • TRO på det ni gör
 • MOD att genomföra
 • ORK att vara långsiktig

Strategiskt tillvägagångssätt
Utöver detta krävs förstås planering och uppföljning. Förvånande ofta saknas detta när företag och organisationer drar igång ett förändringsarbete utifrån en medarbetarundersökning, berättar Maria Grudén. Men om inte planeringen och strukturen finns på plats, kommer ni heller inte att nå de mål ni önskar.

– Att skapa en stark arbetsplatskultur handlar mindre om vad ni gör och desto mer om hur ni gör det, understryker hon.

8 steg för utveckling
Hur lyckas man då bygga en stark arbetsplatskultur? Det finns förstås ingen färdig mall, alla organisationer har sina specifika förutsättningar. Men på min direkta uppmaning, försöker Maria Grudén ändå sammanfatta processen i följande åtta steg:

 1. Presentera resultaten av er medarbetarundersökning på ett öppet sätt. Era anställda ser direkt om ni försöker dölja något!
 2. Förstå resultaten tillsammans med medarbetarna. Var finns de höga respektive låga resultaten? Hur har de skapats?
 3. Välj utvecklingsområden att fokusera på, max två eller tre. Det är bättre att göra en uthållig förändring inom ett område än att påbörja förändring inom flera – som sedan inte kan genomföras.
 4. Inventera det som idag fungerar bra inom era fokusområden. Detta är grundbulten att bygga vidare ifrån! Det är lätt hänt att fastna i de svaga punkterna, men då riskerar man att tappa sina styrkor.
 5. Sök inspiration, i din egen organisation eller andra, kring ”best practices” det vill säga riktigt bra sätt att hantera era fokusområden. Kartlägg gapet mellan var ni vill vara och där ni är i dag.
 6. Planera, sätt upp en tidsplan och utse ansvariga för de första stegen inom varje fokusområde.
 7. Ta de första stegen, det vill säga börja utföra planen! Vänta inte, utan se till att komma igång snabbt – även om det känns ovant.
 8. Utvärdera och gör upp en tidsplan för resterande del av arbetet. Det är viktigt att den omfattar ett konkret datum för slutavstämning.

Fotnot: Detta är en sponsrad artikel om en samarbetspartner som vi på HRbloggen.se varmt kan rekommendera.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny