Närvarande ledarskap nyckeln till Sveriges bästa arbetsplats – HRbloggen.se
Hem » läsvärt, org & ledarskap

Närvarande ledarskap nyckeln till Sveriges bästa arbetsplats

Av den 16 april 2015 942 visningar

Nyckeln till Sveriges bästa arbetsplats Hilti

CASE. Ökad närhet, större transparens och tydligare identifikation med företaget. Det var målet för en spännande resa, som genererat fantastiska resultat. VD Aksel Ringvold berättar hur Hilti blev Sveriges bästa arbetsplats.

Liksom många vägar bär till Rom, finns det förstås ingen universell lösning på hur man åstadkommer lysande affärsresultat genom att skapa en bra arbetsplats. Men jag hoppas och tror att det finns element i vår spännande resa som kan inspirera och motivera andra.

Självrannsakan – en besk medicin
Finanskrisen gjorde att vi på Hilti – som så många andra företag – tvingades rannsaka oss själva för att bygga en stabilare grund framöver. Det är inte helt lätt att vara brutalt ärlig mot sig själv, men synnerligen sunt i längden!

Det var uppenbart att vi hade våra utmaningar. Framför allt såg vi ett behov av att skapa ökad närhet, större transparens och inte minst en tydligare identifikation med företagets mål, värderingar och inriktning. Men eftersom Hilti äger hela värdekedjan – från forskning, utveckling och tillverkning till säljkanaler – finns också en unik möjlighet för alla anställda att påverka hur det går för företaget.

Fokus på att skapa förutsättningar
Vi insåg att nyckeln för oss låg i att skapa ett genuint närvarande ledarskap – från högsta ledningen och framför allt genom våra mellanchefer, som är de som leder det dagliga arbetet. Vi genomförde därför en rad olika förändringar för att skapa rätt förutsättningar:

 • Vi reducerade antalet direktrapporterande medarbetare till såväl mellanchefer som ledningsgrupp. För mellanchefer gick antalet direktrapporterande ned från i snitt 12-15 medarbetare till cirka åtta. Detta medförde att de fick mer tid att spendera med sina team, med att coacha och stötta individerna i deras utveckling och arbete, samt fokusera på hur man strategiskt når bästa affärsresultat.
 • Mellanchefer medverkade aktivt i utvecklingen och framför allt utrullningen av företagets strategi. I princip lät vi våra mellanchefer ta ägarskapet för kommunikationen av strategin till sina teammedlemmar för att åstadkomma djupast möjliga förankring i organisationen.
 • Vi började investera mer i HR-funktionen. Utöver det seniora ledarskapet från ledningsgruppen och närmaste chef, stöttas mellancheferna av HR Business Partners med att utveckla sina team och nå fantastiska resultat. Det ger en närhet i organisationen och en utveckling av ledare på kontinuerlig basis – och därmed en bättre grund för organisationsutveckling.
 • Vi initierade en ”Management Summit” 2-3 gånger årligen, där alla med ledaransvar samlas ”offsite” för ledarskapsutbildningar och för att gemensamt djupdyka i relevanta områden. Vi arbetar konsekvent med ett involverande ledarskap, där alla gemensamt påverkar inriktning och implementering.
 • Två gånger årligen avsätter ledningsgruppen en hel vecka då varje mellanchef noggrant går igenom status för sitt team – både affärsmässigt och på individnivå. Detta skapar en fantastisk transparens och tydlighet gällande vår riktning, liksom en unik möjlighet för alla medarbetare att bli sedda. Dessutom vidareutvecklar det ledarskapet på en relevant och praktisk nivå.
 • Vi investerar stora resurser i kompetensutveckling för våra medarbetare – primärt genom interna utbildningsmoduler och strukturer. Under 2013 hade vi totalt 2500 utbildningsdagar fördelat på ungefär 260 medarbetare. En tredjedel av dessa fokuserade på vår affärskultur och våra grundvärderingar – ”the Hilti way”.
 • Vi jobbar med våra chefer för att kunna vara en arbetsplats i olika skeden av livet för medarbetare med olika bakgrunder, erfarenheter och kvalitéer. Det inkluderande ledarskapet berikar oss och vi ser att det ger oss en utväxling på gruppernas dynamik, företagets resultat och vår medarbetarnöjdhet.

Resultat som motiverar
Det finns alltså en tydlig riktning och struktur för hur vi utvecklar ledarskapet inom Hilti – och hur vi skapar förutsättningar för att lyckas på lång sikt. Det har gett oss nöjda medarbetare som kan identifiera sig med företaget. För andra året i rad har vi nu utsetts till Sveriges Bästa Arbetsplats på Great Place to Works rankinglista.

Och när medarbetarna är nöjda så kommer resultaten! Vi har en genomsnittlig försäljningstillväxt kring 10 % årligen sedan början av 2010 – i en rätt så loj byggbransch.

Det är fantastiskt kul att jobba med organisationsutveckling med sådana resultat och det motiverar oss när vi blickar framåt. Samtidigt är vi högst medvetna om att både medarbetarnöjdhet och försäljningsresultat är en färskvara. Därför jobbar vi konsekvent på alla nivåer med att inte fastna i gamla meriter.

Till slut ett citat som ligger till grund för hur vi ser på ledarskap:

I learnt a lot from him/her, but I did it myself.

Aksel Ringvold

Aksel Ringvold

Aksel Ringvold är VD för Hilti, som utsetts till Sveriges bästa arbetsplats 2014 och 2015 bland stora organisationer. Hilti är världsledande inom högkvalitativa produkter för bygg, installation och industri och har 22 000 medarbetare på fem kontinenter. I Sverige arbetar cirka 280 personer.
Aksel Ringvold

Senaste inlägg av Aksel Ringvold (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Ingen kommentar »

 • Eduard skriver:

  helt rätt cocktail för ledarskapsmedicin! Just närvaro i ledarskap är en nyckel- men det handlar inte uteslutande om fysisk eller psykisk närvaro- utan mixen däremellan blandat med visst mått av frånvaro.

 • Magnus Pålsson skriver:

  Mycket bra gjort!
  En intressant satsning i en tid som annars tycks präglas av mer och mer distans mellan ledning och ”produktion”. Detta visar med eftertryck hur viktigt det är att medarbetarna identifierar sig med företaget – och att det inte sker per automatik, som vissa organisationer tycks förvänta sig.

1 Pingbacks »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny