Så driver HR medarbetarnas engagemang – HRbloggen.se
Hem » org & ledarskap

Så driver HR medarbetarnas engagemang

Av den 19 mars 2015 942 visningar
MEDARBETARENGAGEMANG. Allt fler arbetsgivare inser värdet av engagerade medarbetare. HR har en viktig roll i utmaningen att få personalen att känna sig delaktig i organisationens målsättningar. Men frågan är HUR?

medarbetarengagemang – effectory

I artikeln Nordiska medarbetare mest engagerade och delaktiga berättade vi om fyra olika typer av engagemang och belyste de regionala skillnaderna i Europa. Även om vi i Norden toppar listan, visar siffrorna att mycket arbete återstår för att förverkliga medarbetarnas fulla potential.

4 bakomliggande drivkrafter
Baserat på analyser av medarbetarundersökningar i 31 länder, har Effectory International kartlagt de fyra viktigaste drivkrafterna bakom engagemang och delaktighet:

  1. Jag känner att jag passar in i organisationen
  2. Jag känner mig uppskattad av organisationen
  3. Min närmaste chef motiverar mig i mitt arbete
  4. Mitt team bidrar till organisationens framgånger

Stärker HR:s affärsdrivande roll
Genom att driva dessa frågor i organisationen tillsammans med ledning och chefer, har HR möjlighet att stärka sin roll som värdeskapande affärspartner. Detta gäller särskilt de översta två påståendena kring medarbetarens känsla av att passa in och att vara uppskattad:

1. Jag känner att jag passar in i organisationen

Redan under rekryteringsprocessen gäller det att säkerställa att kandidatens attityder överensstämmer med organisationens kultur och värderingar. På så sätt skapas en gedigen bas för framtida engagemang och upplevelse av delaktighet. Färdigheter kan läras in, kulturell anpassning är betydligt svårare!

HR har även en nyckelroll för att behålla medarbetare – inte minst tack vare den unika positionen som ”medlare” mellan ledningens affärsmål och medarbetarnas behov. Här gäller det att forma en företagskultur och ett arbetsklimat som ger synergieffekter för båda parter. HR kan också öka medarbetarnas upplevelse av delaktighet genom att se till att organisationens värderingar kontinuerligt kommuniceras till medarbetarna.

2. Jag känner mig uppskattad av organisationen

HR måste även se till att högpresterande individer och team uppmärksammas och belönas. Medarbetarundersökningar och andra vanligt förekommande mätverktyg gör det enkelt att hitta högpresterarna och lyfta fram dem som förebilder inför ledning och övriga medarbetare.

Satsa även på att bygga upp en feedbackkultur! Medarbetare söker inte bara uppskattning från sin chef, utan också från kollegorna. Genom att skapa förutsättningar för att uppmärksamma varandras arbetsinsatser, bidrar HR till utvecklingen av ett positivt arbetsklimat. Effectory Internationals undersökningar visar att detta ökar chansen till högre engagemang och delaktighet bland medarbetarna.

Vill du få fler konkreta tips om vad som verkligen driver medarbetarnas engagemang och upplevelse av delaktighet? Klicka då hem rapporten ”The essential guide to driving employee engagement in Europe” nedan!

LADDA NED RAPPORT »

Fotnot: Detta är ett sponsrat inlägg om en samarbetspartner som vi på HRbloggen.se varmt kan rekommendera.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny