9 steg till strategisk employer branding – HRbloggen.se
Hem » employer branding, läsvärt

9 steg till strategisk employer branding

Av den 4 mars 2015 942 visningar
EMPLOYER BRANDING. Att attrahera och behålla rätt medarbetare är idag en kritisk förmåga för de flesta organisationer. Vi bjuder på nio konkreta tips som hjälper dig att utveckla en professionell employer branding-strategi.

9 steg till employer branding-strategi

Nuvarande och framtida talanger är viktigare än någonsin för en arbetsgivares framgång. Vi ser idag företag som hävdar att de har en ”people advantage” och att de arbetar med ”talent optimization”. Det dyker också upp nya roller som ”Chief Talent Officer”.

Långsiktigt och affärsdrivet
Som en naturlig följd förflyttas nu fokus från kortsiktig rekrytering till ett långsiktigt employer branding-arbete. De företag och organisationer som dessutom hittar en direkt koppling till verksamhetsmålen, får en tydlig konkurrensfördel.

Hur åstadkommer man då detta? Här följer nio konkreta steg för steg-tips som hjälper dig att utveckla en egen employer branding-strategi.

1. Förstå verksamhetens mål och behov
Employer branding-aktiviteter riskerar att bli helt felriktade om man inte förstår de långsiktiga verksamhetsmålen. Det är därför avgörande att man tidigt i sin planering förstår de kritiska kompetenser som verksamheten behöver för att kunna nå målen i den långsiktiga affärsplanen.

2. Definiera de viktigaste målgrupperna
Baserat på verksamhetsmålen och de kritiska kompetenserna, är det nu viktigt att göra en avvägning: hur mycket tid och resurser behöver vi lägga på våra nuvarande talanger kontra våra framtida? Både den primära och sekundära kompetensmålgruppen måste också definieras för att veta vilka vi främst riktar oss till.

3. Förstå målgrupperna
Efter att målgrupperna definierats, är det viktigt att använda research för att förstå vad dessa tycker är viktigt och attraktivt. Arbetsgivare bör också förstå respektive målgrupps nuvarande uppfattning om dem och var i beslutsprocessen de befinner sig. Ju djupare förståelsen av målgruppen är, desto mer effektiv blir kommunikationen med dem.

4. Optimera Employer Value Proposition (EVP)
EVP:t (arbetsgivarens unika medarbetarerbjudande) bör vara grunden för all intern och extern kommunikation med talanger. Att optimera ett EVP betyder att man säkerställer att det inkluderar attribut och kommunikationsteman som är attraktiva, internt sanna, trovärdiga, hållbara och som särskiljer arbetsgivaren över tid.

5. Välj KPI:er och sätt mål
Nästa viktiga steg är att hitta sätt att mäta effekten och att sätta mål för employer branding-arbetet. Genom att välja rätt nyckeltal (KPI:er) som exempelvis mäter en arbetsgivares attraktivitet och varumärkesassociation, kan organisationen sätta upp tydliga mål. När målen nås, vet man att företagets employer brand ligger i linje med verksamhetens långsiktiga mål.

6. Bestäm optimal kommunikationsmix
Utifrån den research man gjort om var i beslutsprocessen kompetensmålgrupperna befinner sig, bestämmer man var huvudfokuset skall ligga: på att skapa kännedom, intresse, preferens eller ansökan. Denna avgörande insikt gör att man kan optimera valet av kommunikationskanaler och därmed skapa bästa möjliga ROI (return on investment).

7. Skapa en årsplan
Många av årsplanens komponenter – verksamhetsmålen, målgruppsdefinitionen, EVP:t, kommunikationsmixen, målsättningarna, huvudsakliga strategier och KPI:erna – är nu på plats. Det som återstår är själva aktivitetsplanen, det vill säga vilka aktiviteter man ska genomföra och när.

8. Utveckla kommunikationsidéer
Baserat på EVP:t och de valda kommunikationskanalerna måste man nu ta fram kommunikationsidéer som skapar största möjliga genomslag i målgruppen. Samtidigt måste de särskilja organisationen från övriga rekryteringskonkurrenter. Idéerna bör givetvis testas mot målgruppen innan man på bredare front kommunicerar ut dem.

9. Genomför och följ upp
När planen och kommunikationsidéerna är framtagna, är det dags att genomföra aktiviteterna och att kontinuerligt följa upp. Genom att använda rätt KPI:er och regelbundet uppdatera dem mot de satta målen, kan man korrigera och optimera efterhand – och framförallt säkra att man levererar mot verksamhetens behov och mål!

Claes Peyron

Claes Peyron

SverigechefUniversum
Claes Peyron är Sverigechef och Global Head of Insight på employer branding-företaget Universum. Han fungerar också som rådgivare och föreläsare inom employer branding och talangförsörjning.
Claes Peyron
Claes Peyron

Senaste inlägg av Claes Peyron (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

1 Pingbacks »

    Lämna en kommentar

    Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

    Meny