Stress & utmattningssyndrom, del 5 – HRbloggen.se
Hem » arbetsmiljö

Stress & utmattningssyndrom, del 5

Av den 3 februari 2015 942 visningar
nyorientering – återgång i arbete
ARBETSMILJÖ & HÄLSA. Förtroende, öppenhet och en känsla av att vara välkommen tillbaka är viktiga delar efter en längre sjukskrivning. I sista fasen nyorientering återvänder medarbetaren till yrkeslivet.

Nyorientering
Efter ett års sjukskrivning valde jag att vara tjänstledig och studera för att avsluta min examen. Samtidigt har jag skrivit en bok om utmattningssyndrom. Att känna att hjärnan fungerar är lycka! Jag känner mig återhämtad och betydligt klokare. Jag har funnit sidor hos mig själv i denna process som jag verkligen är glad och tacksam över. Jag ser erfarenheten som en fördel i mitt yrkesliv.

Stresskänslig, en god egenskap?
Stresstålighet lyfts fram som en viktig egenskap i arbetslivet. Är det en god egenskap att vara stresstålig, eller var det just mitt lugn och tålamod som fick mig att hålla ut så länge att det blev förödande för min hälsa?

Den extra känslighet för stress som det sägs att ett utmattningssyndrom för med sig i många år framåt, ser jag istället som en fördel. Min arbetsgivare får en medarbetare som är lyhörd både på sina egna och andras signaler och därmed bromsar i tid och prioriterar återhämtning. Jag är mera närvarande.

Att ge stöd vid arbetsåtergång
Den sista fasen nyorientering innebär nya spännande insikter, men är fortfarande en omvälvande tid. Den som blivit sjuk i utmattningssyndrom har blivit omkullkastad i sin person och det tar tid att landa.
En chef som lyssnar och visar sitt stöd vid arbetsåtergången har stor betydelse för medarbetaren. Sjukskrivningen riskerar att förlängas om medarbetaren inte känner sig bekräftad och välkommen tillbaka, visar en studie.

Som arbetsgivare har du enligt arbetsmiljölagstiftningen ansvar för rehabilitering och anpassning av arbetsplatsen. När arbetsåtergång närmar sig hålls ett avstämningsmöte där du som arbetsgivare tillsammans med medarbetaren, läkare och försäkringskassa kommer överens om hur ni på bästa sätt kan underlätta återgången. (Läs mer hos Försäkringskassan.)

Viktigt med kravlöshet
Det är viktigt att arbetsåtergången är välplanerad och till en början kravlös. Se till att personen har en självklar plats att återvända till om den har blivit upptagen efter en längre tids frånvaro. Det är betydelsefullt att från början få känna sig delaktig i verksamheten och inte bli någon vid sidan om.

Medarbetaren kan ge intryck av att vara frisk och fungera normalt men det är vanligt att kroppen reagerar med tidigare symtom på stress vid ökad belastning. En öppen dialog är viktigt för att skapa förtroende och för att personen inte ska falla in i gamla mönster. Visa omtanke och förmedla realistiska förväntningar. Glöm inte att se till hela sammanhanget i rehabiliteringen och inte bara personen som drabbats. Nu finns möjligheter att förbättra arbetsmiljön för er alla.

Till sist…
…vill jag tacka för att just du tagit dig tid att läsa min artikelserie. Jag hoppas att det ökat din förståelse för utmattningssyndrom och att vi tillsammans kan skapa en större öppenhet för stressrelaterad psykisk ohälsa i framtiden.

Emma Holmgren
Emma Holmgren var tidigare enhetschef inom äldreomsorgen. Efter succéboken ”Våga vara rädd – en bok om utmattningssyndrom” arbetar hon nu som författare och driver det egna bokförlaget Parus.
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny