Emotionellt ledarskap viktig nyckel till värderingsstyrning – HRbloggen.se
Hem » employer branding, mångfald, org & ledarskap

Emotionellt ledarskap viktig nyckel till värderingsstyrning

Av den 13 februari 2015 942 visningar
FÖRETAGSKULTUR. Många organisationer vill vara värderingsstyrda, men för att lyckas måste man koppla värderingarna till både affärsidé och vardagsnära situationer – och krydda med ett brinnande ledarskap. Det visar rapporten Kultur och värderingar i svenska företag 2015.

kompass värderingar

Det är andra året i rad som svensk företagskultur har undersökts av psykologer från företaget Wildfire i samarbete med forskare från Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, HRbloggen.se och nätverket HR Professionals Scandinavia.

Många företag vittnar om utmaningen att rekrytera rätt kompetens i en tid när talangerna noggrant väljer sin arbetsgivare. Det räcker inte med att anamma ett antal värdeord för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det krävs ett helhjärtat engagemang för att lyckas fullt ut med att bli kultur- och värderingsstyrd.

Emotionellt ledarskap
Ett emotionellt ledarskap är en viktig framgångsfaktor i sammanhanget.

– Organisationer med ett högre syfte – ett WHY – har bättre förutsättningar i dagens näringsliv genom att ledningen brinner för sin sak. Detta gäller både rekrytering och kundnöjdhet, säger Sebastian Wettemark, vd för attitydsbyrån Wildfire.

Samtidigt är det viktigt att värderingarna har en tydlig koppling till affärsidé och strategi, något drygt hälften av bolagen i undersökningen har.

– Värderingarna måste ha en naturlig koppling till bolagets vision. Det ska vara lätt för medarbetarna att förstå hur beteenden som hör ihop med värderingarna bidrar till bolagets framgång. Först då kan ett aktivt värderingsarbete bli en lönsam investering, poängterar Alexandra Forsberg, grundare av nätverket HR Professionals Scandinavia.

Viktigt involvera medarbetarna
En ny fråga för i år berör hur värdeorden har tagits fram.

– Ena ytterligheten är att ledningen bestämmer värdeorden för att behålla en tydlig koppling till affärsstrategin. Den andra är att låta medarbetarna bestämma värdeorden för att känna delaktighet. Undersökningen visar att hälften av bolagen har valt en gyllene medelväg genom att ledningen har satt riktningen och medarbetarna involverats, berättar Annika Ahnlund, grundare och redaktör för HRbloggen.se.

För att sedan få värderingarna att genomsyra hela verksamheten, gäller det inte bara att bryta ned värdeorden i konkreta beteenden. En viktig nyckel är att koppla dem till vardagsnära kritiska situationer, där värderingarna fungerar som riktlinjer för medarbetaren. Studien visar att de bolag som har gjort det, är mer än fem gånger representerade i gruppen som lyckats implementera sina värderingar fullt ut.

Värderingsstyrda bolag är lönsammare
Även i år finns ett starkt samband mellan företagskultur, tillväxt och avkastning.

– Det är 3 gånger vanligare att hitta värderingsstyrda bolag bland dem som har högst avkastning och 1,5 gånger vanligare att hitta dem i gruppen som har högst tillväxt. Det är lönsamt med kultur och det är det allt fler som inser, säger Fredric Bohm, psykolog och metodansvarig på Wildfire.

Fotnot: Studien har genomförts som en webbenkät till 400 beslutsfattare, huvudsakligen VD, HR-chef och kommunikationschef, inom olika branscher och storlekar på organisationen. 

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Ingen kommentar »

1 Pingbacks »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny