Tekniken som tar HR till ny strategisk nivå – HRbloggen.se
Hem » talent management

Tekniken som tar HR till ny strategisk nivå

Av den 29 januari 2015 942 visningar
TALENT MANAGEMENT. Kompetensförsörjningen blir alltmer avgörande för ett företags framgång på en global marknad. Nu finns tekniken som förser HR och chefer med smarta beslutsrekommendationer, baserade på både interndata och externa parametrar.

I en tid där Google vet vad du letar efter innan du ens skrivit klart sökordet, är det överraskande få företag och organisationer som enkelt kan ta fram strategisk information om något så viktigt som kompetenserna inom företaget. HR-chefer och ledning saknar de verktyg som krävs för att kunna fatta affärsdrivna och välgrundade beslut om företagets kompetensförsörjning.

Mattias Bolander, WorkdaySmarta beslutsrekommendationer
Problemet är inte att det saknas data, utan att den är alltför svår att hitta, sammanställa och analysera. Informationen måste samlas ihop från olika system och matas in i separata analysprogram – en omfattande och kostsam process som kräver betydande insatser från IT-avdelningen.

Men nu kommer ny teknik från HR Tech-branschens snabbväxare WorkdayInsight applications – som radikalt underlättar för HR-chefer att snabbt få tillgång till aktuell information via ”actionable analytics”.

– Förenklat kan man säga att det Googles sökfunktion har gjort för internetanvändare, det gör Insight applications för företagen. Historisk interndata samkörs med externa parametrar via avancerade algoritmer för att prognosticera och ge smarta beslutsrekommendationer kring specifika affärssituationer, förklarar Mattias Bolander, som är Nordenchef för Workday.

Teknik som förenklar
Mattias ger några exempel på hur de senaste årens innovationer banar väg för HR och chefer att få snabb tillgång till uppdaterad data, på vilken de kan grunda avgörande beslut via Insight applications:

Cloud Computing. Att lagra HR-data i molnet innebär att data från olika länder kan centraliseras och göras globalt tillgänglig via ett enda system. Dessutom ger nya sätt att strukturera datan snabbare tillgång till den.

Big Data. Utöver ökad tillgång till intern data behöver globala företag ständigt uppdaterad information om externa faktorer som förändras löpande, såsom boendekostnader, hur arbetsmarknaden ser ut för olika jobb, växelkurser och lokala arbetsrättsliga regler. Att slå samman information från externa och interna källor bidrar till bättre affärsbeslut.

Intuitiv, modern och mobil användarupplevelse. Under det senaste decenniet har människor ökat sin privata användning av konsumentdriven teknik, mobilapplikationer och sociala medier. För att dra fördel av möjligheterna med tekniken behöver företag tillgängliggöra relevant information på ett sätt som gör den möjlig att agera på oavsett var användaren befinner sig.

Välgrundade personalbeslut. En VD vill kanske veta vilken chef som presterar bäst utifrån givna parametrar. Actionable analytics-tekniken gör det möjligt för henne att snabbt hitta den informationen direkt i HR-systemet och sedan ”ta action” direkt från rapporter eller dashboards i samma system. Eller kanske en marknadschef vill utreda behovet av kompetenser inom marknadsföring och försäljning. Genom en enda rapport ser han att säljavdelningen ligger efter sitt anställningsmål, vilket försämrat möjligheten att ta hand om nya leads. Redan i rapporten kan han ”ta action” och till exempel införa anställningsstopp på marknadsavdelningen.

Fotnot: Detta är en sponsrad artikel om en samarbetspartner som vi på HRbloggen.se varmt kan rekommendera.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Ingen kommentar »

  • Eduard skriver:

    Bra att peka ut och använda system som förenklar olika former av uppgifter. Men ett system är ändå bara ett system- som gör beroende på vad för data du stoppar i det- respektive hur du väljer att tolka den data du får ut från det.
    Som Darth Vader utrycker det i Star Wars:
    ” Don’t be too proud of this technological terror you’ve constructed. The ability to destroy a planet is insignificant next to the power of the Force”

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny