5 steg till en handlingsplan för effektivare friskvård – HRbloggen.se
Hem » hälsoarbete

5 steg till en handlingsplan för effektivare friskvård

Av den 8 januari 2015 942 visningar
HÄLSOARBETE. Nytt år är lika med nya hälsosatsningar. Men det gäller att först ta reda på vilket stöd medarbetarna själva behöver. Här får du fem tips till en handlingsplan för effektivare friskvård.

hälsa på arbetsplatsenSom jag nämnde i tidigare blogginlägg, bör varje satsning kring hälsa och livsstilsfrågor inledas med att ta reda på vad medarbetarna upplever sig behöva för att komma igång med en hälsosammare livsstil, samt vilka förutsättningar de upplever sig sakna.

Diskrepans mellan behov och erbjudande
InsightLab gjorde våren 2014 en intressant undersökning kallad ”Må bra i vardagen” bland drygt 1300 anställda på olika företag i Sverige. Syftet var att ta reda på vad som är viktigast för att uppleva hälsa i vardagen och vad en arbetsgivare kan bidra med. Resultatet visar bl a att för att må bra i vardagen vill man ha balans mellan jobb, familj och egen tid.

Ca 80 % av företagen i undersökningen erbjuder enligt de svarande rabatterade gymkort, fruktkorgar och flexibla arbetstider. Medan bara drygt 30 % erbjuder möjlighet att träna på arbetstid och en ”arbetskultur som främjar balans och hälsa” – något som ligger högst upp på önskelistan över vilket stöd de anställda själva vill ha.

Mål, uppföljning och utvärdering
Arbetsgivarnas erbjudande överensstämmer alltså inte med det de anställda önskar sig. Det visar på vikten av att först ta reda på vad medarbetarna värdesätter och upplever sig sakna – innan man sätter igång aktiviteter kring hälsa och friskvård. Liksom att som arbetsgivare sätta upp mål med de aktiviteter man initierar, så att man kan följa upp och utvärdera arbetet och åtgärderna. Med detta tillvägagångssätt blir det lättare att hitta aktiviteter och åtgärder som är anpassade för just ert företag och som ligger i linje med de effekter ni vill uppnå.

Viktigt att anpassa efter förutsättningar
I tidningen Chef kunde man i septembernumret läsa en artikel där Anders Johrén (författare, föreläsare och utredare) påtalar detsamma: att de bästa resultaten av friskvårdssatsningar får man när satsningar anpassas efter arbetsgruppens förutsättningar. Att exempelvis bara satsa på rabatterade gymkort får sällan igång de inaktiva. Det gynnar bara dem som redan är aktiva. Främsta argumentet för att satsa på friskvård är enligt Johrén att ”det får människor att må bättre och orka mer, det får sjukskrivningarna att minska och det ökar arbetsgivarens attraktionskraft.”

5 steg till en handlingsplan för friskvårdsarbetet

  1. Formulera företagets mål med friskvårdssatsningen och hur dessa ska följas upp.
  2. Undersök medarbetarnas upplevelse av nuläget. Ta även reda på vad medarbetarna eventuellt upplever sig sakna. Skaffa er koll på hur sjukfrånvaron ser ut, hur mycket eventuell friskvårdspeng utnyttjas. Kanske gör ni en årlig medarbetarundersökning som kan ge indikationer kring trivsel och hälsa.
  3. Analysera resultaten av ovanstående och kom fram till en åtgärdsplan.
  4. Kommunicera åtgärdsplanen och om möjligt koppla aktiviteterna till någon form av incitament (t ex i form av att möjliggöra träning på arbetstid, kompensera träning med ledig tid o dyl).
  5. Följ upp era aktiviteter och utvärdera resultatet.

Lycka till!

Johanna Ros

Johanna Ros

Konsult inom HR & hälsajohannaros.blogg.se
Johanna Ros arbetar som HR-konsult efter drygt 20 års erfarenhet av HR-frågor från stora och små företag. Hon är även utbildad Personlig tränare (PT) och kostrådgivare och har arbetat på World Class i Vällingby. Johannas mål är att påverka företag och privatpersoner att fatta hälsosammare beslut i vardagen och på jobbet.
Johanna Ros
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny