Stress och utmattningssyndrom, del 1 – HRbloggen.se
Hem » arbetsmiljö, läsvärt

Stress och utmattningssyndrom, del 1

Av den 25 november 2014 942 visningar
ARBETSMILJÖ & HÄLSA. Emma Holmgren drabbades av utmattningssyndrom och skrev en bok om vår tids nya folksjukdom. I en artikelserie här på HRbloggen.se delar hon med sig av både faktakunskap och erfarenheter från sin egen resa.

Stress - utmattningssyndrom

Jag hade så lite kunskap och förståelse för vad diagnosen utmattningssyndrom innebär, att jag gick lättad från vårdcentralen med mitt första sjukintyg – övertygad om att jag inte var utbränd. Jag tänkte vila under semestern och sedan återgå till arbetet. Det tog några dagar innan jag insåg att utmattningssyndrom beskriver det tillstånd som tidigare kallades utbrändhet.

Det tog ytterligare veckor innan jag förstod att jag blivit omkullkastad i hela min person. Kropp och sinne hade tappat all sin energi och slutat att fungera. Det gick inte att kämpa sig tillbaka med vilja och kraft – hur mycket jag än ville. Det handlar om tålamod och acceptans för att läka.

Vikten av återhämtning
Hur och varför vi upplever stress är olika för alla människor. Stress kan ha en positiv inverkan på oss i sammanhang där vi behöver extra kraft eller stimulans. Reaktionen i kroppen är beroende av hur vi uppfattar situationen, om vi ser kraven som ett hot eller en möjlighet till utveckling. Negativ stress uppstår när vi under en längre tid upplever att våra resurser inte är tillräckliga i förhållande till de krav som ställs.

Det är viktigt att kroppen får vila och återgå till normala funktioner efter att vårt stressystem varit aktiverat. Det är inte stressen i sig som är farlig, det är bristen på återhämtning!

Lyssna på signalerna
Symtom på stress känner vi av från många ställen i kroppen, men det är hjärnan som är stressad. Att hjärnan är anpassningsbar, flexibel och inte gör ont vid överbelastning gör att vi kan pressa den till max innan vi plötsligt – och till synes utan förvarning – går över gränsen. Hjärnan har innan dess via nervsystemet sänt ut flera signaler i kroppen på att något inte står rätt till, men ofta väljer vi att inte lyssna.

Går att förebygga
Utmattningssyndrom sägs vara lätt att förebygga, men svårt att behandla. Hur skapar vi en arbetsmiljö där hjärnan ibland får vila? Hur når vi fram till en öppen dialog kring stress och arbetsbelastning? Hur förhåller vi oss till stress och de krav som ställs på vår arbetsplats?

En viktig forskningsrapport pekar på tydliga samband mellan utmattningssyndrom och arbetsmiljö, där möjlighet att kontrollera det egna arbetet är en avgörande faktor. Med en god kommunikation, delaktighet, ett stödjande ledarskap och tydliga system som i god tid fångar upp en medarbetare som inte mår bra, har ni stora möjligheter att förebygga utmattningssyndrom på er arbetsplats.

Fyra faser
Utmattningssyndromet kan delas upp i fyra faser: uppvarvning, kaos, återhämtning och nyorientering. I kommande inlägg berättar jag vad som kännetecknar varje fas – och hur du som chef på bästa sätt stödjer din medarbetare under var och en av dem.

Emma Holmgren
Emma Holmgren var tidigare enhetschef inom äldreomsorgen. Efter succéboken ”Våga vara rädd – en bok om utmattningssyndrom” arbetar hon nu som författare och driver det egna bokförlaget Parus.
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Ingen kommentar »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny