Flexibilitet är första steget mot kaos eller hur var det nu igen..? – HRbloggen.se
Hem » org & ledarskap

Flexibilitet är första steget mot kaos eller hur var det nu igen..?

Av den 5 november 2014 942 visningar

målbild - flexibilitet - kaos

LEDARSKAP. Det är en ledares största ansvar att tydliggöra målbilden så att alla i gruppen ser samma sak. Och att sedan ha en väl delgiven plan för att hjälpa alla rätt längs vägen – utan att falla i flexibilitetsfällan.

”Hur kunde det gå så här snett?!” Kanske du känner igen från någon situation, där du antingen har varit med som deltagare, betraktare eller som ansvarig chef.

Ni nådde inte målen, kanske ni till och med backade från föregående mättillfälle. Trots att ni hade såväl utstakade mål med månatliga uppföljningar, som utbildningar och kanske till och med någon teambuilding. Och trots att du som chef varit så tydlig när du hade brutit ner de övergripande målen till egna delmål för avdelningen.

Tydliggör målet för varje individ
Eller..? Var det verkligen så att du hade varit tydlig i VAD som skulle uppnås, och att du följt upp att samtliga i gruppen var med på hur vad:et såg ut – egentligen?

Här är det inte ovanligt att det redan börjar sladda i vad som är tydligt för vem. Vi är alla individer med våra egna subjektiva uppfattningar. Därför är det en ledares första och största ansvar att se till att alla i gruppen ser samma sak, samma mål. Även om målet är diffust, så måste alla i gruppen kunna se det – se samma mål, för att kunna sträva tillsammans mot det.

Vägen mot vad:et – HUR:et – behöver också stakas ut inom gruppen. Antingen av ledaren som går först och gruppen följer efter, alternativt genom att gruppen genom hur:et hjälper sin chef att staka ut vägen framåt.

Se upp med flexibiliteten!
En stor fälla gäller flexibiliteten i vägvalet. När gruppen blir tryggare i sig och även på så sätt starkare, kommer även de individuella viljorna fram kring hur gruppen skall fortsätta. Där måste man som ledare vara mycket lyhörd kontra bestämd och inte gå bort sig på vägen, i sin iver att framstå som flexibel. Det är lätt hänt att släppa efter för mycket gentemot gruppen. Det uppstår då efterhand ett smärre kaos, som det kan vara väldigt svårt att komma till rätta med igen.

Några råd på vägen:

 • Utifrån en skapad plan går det alltid att vara flexibel, men utan en fastslagen plan uppstår kaos tämligen omgående. Tänk dock på att flexibilitet är första steget till kaos – men det upptäcker du förmodligen inte förrän det är försent. En väl delgiven plan med målbild hjälper dig rätt längs vägen.
 • En plan kan alltid revideras. Den behöver inte vara bergfast, utan hellre delpunkter längs vägen som fångar upp hur den fortgår genom exempelvis loopning inom gruppen. Fungerar inte planen – gör då om den! Men håll målet fast i sikte.
 • En plan är ingenting, planering är allting.
Eduard von Busch

Eduard von Busch

LedarskapareAmbusch ledarskap
Ledarskapsutvecklare med fokus på målstyrning och ständiga förbättringar tillsammans med medansvariga. Brinner för transparens och no blame-kultur. 19 år i Försvarsmakten, därefter chefsposter och interimuppdrag på bl a Transdev, DB Schenker, Nobina, Enics och MW Logistikpartner.
Eduard von Busch
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , ,

Ingen kommentar »

 • Runar Åsly skriver:

  Hej Eduard
  Spännande text som utmanar lite det synsättet som nu verkar sprida sig att organisationer blir mindre och mindre beroende av traditionella chefer. Senaste Civilekonomen hade bland annat en artikel om huruvida detta kan ses på som en trend. Jag är skeptiskt.
  Inom det moderna militära ledarskapet där i båda har våra rötter finns uppdragstaktiken, vilket i mångt och mycket baserar sig på klassisk MBO. Ett centralt element här är ”chefens intention”. När en order ges – vad är end state. Alla befälhavare ner genom organisationen ska ha denna klart för sig. I moderna civila organisationer verkar detta svårt att få till utan att skapa kaos. Har du några tanker om varför det blir så?

  • Eduard skriver:

   Hej Runar
   Jag delar din uppfattning kring vikten av tydlighet i kommunikation- särskilt gällande mål, delmål mm. Håller även med dig om vikten av att skapa en inriktning, ett syfte till varför något skall göras eller uppnås- commanders intent som du nämner. Min uppfattning är att syfte/ förståelse många gånger saknas alternativt ej förankras i organisationen.

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny