Tillmötesgå behoven – och behåll kompetensen! – HRbloggen.se
Hem » arbetsmiljö, talent management

Tillmötesgå behoven – och behåll kompetensen!

Av den 10 oktober 2014 942 visningar
ARBETSMILJÖ. Att behålla den kompetens man väl lyckats locka till sig är en kritisk HR-fråga. Här är 6 tips för att få medarbetare att trivas genom att bättre tillmötesgå deras olika behov.

Talent retention - arbetsmiljö

Vi tillbringar en stor del av vår vardag på vår arbetsplats, vilket innebär att arbetsmiljön har stor inverkan på vårt välbefinnande.

Talent retention – en kritisk fråga
Alla företag vill idag vara attraktiva arbetsgivare som lockar till sig rätt kompetens, men utmaningen ligger i hur företagen ska agera för att behålla denna kompetens. Den här frågan har jag ställt till hundratals företagsledare. Alla är överens om att det är en kritisk fråga, men det saknas varaktiga lösningar.

Företag tar ofta genvägar för att uppnå snabba resultat – utan att vara medvetna om de negativa konsekvenserna. Det försummade HR-arbetet har lett till att Arbetsmiljöverket valt att höja sanktionerna från den 1 juli 2014 för att råda bot på den negativa trenden.

Lönsamt att satsa på HR-arbetet
Samtidigt har företag som arbetar strategiskt med HR-frågor och tillhörande processer upp till 3,5 gånger så hög intäktstillväxt och 2,1 gånger högre vinstmarginal än dem som inte gör det. Det visar en rapport från Boston Consulting group, World Federation och People Management Associations.

Frågan är då hur man åstadkommer en god arbetsmiljö där medarbetarna trivs, presterar och utvecklas? Jag tror det gäller att analysera varför medarbetarna agerar som de gör och hur man som arbetsgivare ska förhålla sig i olika situationer för att nå fram på bästa sätt. Receptet på en framgångsrik organisation handlar om att tillmötesgå behoven – såväl verksamhetens som medarbetarnas. Då blir alla vinnare!

6 tips på hur du behåller dina medarbetare genom behovsanpassning

  • Börja med dig själv. 
Det kan vara tillräckligt att en enskild medarbetare inte trivs på sin arbetsplats för att det ska påverka verksamheten negativt. Vi är vår egen arbetsmiljö – vilket innebär att vi måste börja med oss själva för att kunna vara en förebild.
  • Behoven som styr. Våra behov påverkar våra val och kan likställas med våra värderingar. Reflektera över vilka grundläggande behov som styr dina val! Det finns numera verktyg som kan hjälpa till att identifiera dem.
  • Undvik att arbeta generellt. Försök istället komplettera de befintliga processerna med individanpassade underlag. Ni kan exempelvis göra behovsanalyser så att ni kan skapa förutsättningar för en givande dialog.
  • Anpassa kommunikationen.
 Alla tolkar information utifrån hur det påverkar deras behov. Försök anpassa kommunikationen efter vem du har framför dig. Ett exempel är att vid organisationsförändringar tala enskilt med dem som har trygghet som sitt största behov för att minska oron.
  • Fokus på att behålla kompetensen. 
Vid rekrytering är det även viktigt att lägga fokus på hur du kan få denna person att stanna kvar hos er. Ställ öppna frågor om vad denne uppskattar i sitt arbete. Fånga upp detta och följ upp!
  • Teambuilding är inte till för alla. 
”Alva och Elis vill aldrig vara med på våra aktiviteter. Vad ska jag göra för att få med dem?” Det är en vanlig frågeställning som ofta är kopplad till att individerna inte har samhörighet som sitt primära behov och därför inte vill delta i gemensamma aktiviteter. Det behöver dock inte betyda att de inte trivs!
Desireé Rova
Desireé Rova är VD/grundare av Personalexperten AB och ligger även bakom HR-verktyget MyNeeds®. Desireé arbetar med HR-frågor och har lång erfarenhet av psykosociala arbetsmiljöfrågor. Hon coachar även ledare i personligt ledarskap och mental träning.
Desireé Rova

Senaste inlägg av Desireé Rova (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Ingen kommentar »

  • Maria Forsblom skriver:

    Bra artikel! Jag kan i litteratur sakna fokus på individen i organisationen till fördel för kultur- och trendskapande arbetsplatser. Att ha en kultur med tydliga värderingar som anammas av medarbetarna kan vara viktigt men vi får inte glömma människan som finns bakom allt detta. Till syvende och sist så är vi ju alla individer och förtjänar också att bli sedda utifrån dem vi är.

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny