4 i för ett modernare ledarskap – HRbloggen.se
Hem » org & ledarskap

4 i för ett modernare ledarskap

Av den 17 oktober 2014 942 visningar

dialog

LEDARSKAP. Intimitet, interaktivitet, involvering och intention. Det är de fyra ledorden för framtidens ledarkommunikation enligt 4 i-modellen.

Som chef är det viktigt att kunna se runt hörnet och förstå vad som förväntas av dig framöver vad gäller ledarskap och kommunikation.

Harvard-professorn Boris Groysberg har tillsammans med kommunikationsexperten Michael Slind tagit fram en modell för vad de kallar ”organizational conversation”. Det vill säga att leda genom att konversera med sina medarbetare i dialogform.

4 i-modellen bygger på analysen att framgångsrika startup-företag fungerar lite som en dialog mellan två personer. Ledarna är närmare sina anställda, informationen rör sig fritt och medarbetarna har en tydligare bild av företagets mål och prioriteringar. Tillit är en nyckelfaktor.

4 i-modellens ledord

INTIMITET
Förut informerade man uppifrån och nedåt i en organisation, ett klassiskt och formellt sätt att sprida kunskap genom envägskommunikation. I framtiden kommer det att krävas att kommunikationen är mer personlig och direkt. Ledare måste lyssna mer och prata mindre. Mer dialog än monolog. Det blir vanligare att de anställda samtalar om hur de ska göra cheferna bättre. Du kommer då att be ditt team bidra med konkreta idéer för att göra dig bättre som ledare.

INTERAKTIVITET
Förut kommunicerade man i form av nyhetsbrev och via intranätet. Ibland också via tal från ledaren i samband med arbetsplatsträffar, personalmöten eller kickoffer. Framöver krävs det att du talar med de anställda, inte till dem. Dessutom krävs det att kommunikationen är mer på mottagarens villkor, till exempel via Facebook eller andra sociala medier. En bra tumregel är den så kallade 3J-modellen:

  • Just in time,
  • Just for me,
  • Just enough.

INVOLVERING
Förut var det ledares uppgift att sprida budskapet om företaget. I framtiden kommer du att behöva involvera alla i teamet för att de i sin tur ska sprida budskapet vidare. Det kräver att ledaren kan skapa dialogforum för ökad delaktighet och engagemang. Ledare måste träna sig på ”futuretelling” istället för att problemformulera nuläget.

INTENTION
Förut handlade det mycket om vad och hur saker och ting skulle utföras på arbetsplatsen. I framtiden kommunicerar ledaren än tydligare varför saker utförs. En tyngdpunkt kommer att ligga på syfte och motiv för att skapa motivation att utföra arbetsuppgiften.


Thomas Lundqvist

Thomas Lundqvist

Författare, föreläsare & chefscoachBrainscan AB
Thomas Lundqvist är författare, uppskattad föreläsare och chefscoach. Just nu är han aktuell med nya boken "Lätt att leda" och har tidigare varit nominerad till Årets HR-bok 2013 med titeln "Bli en bättre ledare och chef – en praktisk handbok för att utveckla ditt ledarskap". Thomas har en bakgrund inom McDonald's och som prisad VD för Junibacken.
Thomas Lundqvist
Thomas Lundqvist

Senaste inlägg av Thomas Lundqvist (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Ingen kommentar »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny