Arbetsmiljöns betydelse för depression och utmattning – HRbloggen.se
Hem » arbetsmiljö, läsvärt

Arbetsmiljöns betydelse för depression och utmattning

Av den 2 april 2014 942 visningar

Utbränd - depression och utmattningssyndrom

ARBETSMILJÖ. En ny viktig rapport pekar ut ett antal nyckelfaktorer för ett hållbart arbetsliv. Det är dags för arbetslivets aktörer, inte minst HR, att gå från ord till handling, anser Jonas Mosskin.

Under en livstid drabbas cirka 27 % av alla män och 45 % av alla kvinnor någon gång för en depression i Sverige. Siffrorna för utmattningssyndrom ligger lågt räknat på 5-6 %.

Nyckelfaktorer i arbetsmiljön
I februari kom SBU (Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering) med en omfattande forskningsrapport kring sambandet mellan arbetsmiljö och depression och utmattningssyndrom. SBU listar ett antal viktiga slutsatser efter att ha gått igenom ett hundratal studier från USA, Europa och Australien under 2000-talet. Följande faktorer på gruppnivå leder till att medarbetare lättare blir deprimerade och utmattade:

 • Små möjligheter att påverka sin arbetssituation i kombination med höga krav
 • Brist på medmänskligt stöd från kollegor och ledning
 • Utsatt för mobbning och konflikter på arbetsplatsen
 • Ett pressat arbete där belöningen upplevs för liten i förhållande till ansträngningen
 • Otrygg eller osäker anställning som leder till oro och stress

Med tanke på att arbetslivet förändrats mot fler korta och otrygga anställningar de senaste decennierna är ett av prisen för den typen av flexibilitet att fler mår psykiskt dåligt.

Alla drabbas lika
SBU klarlägger också att kvinnor och män med likartade arbetsvillkor drabbas i lika hög grad av depression och utmattningssyndrom. Att fler kvinnor insjuknar i depression tror man därför har med att fler kvinnor arbetar i branscher där man har sämre möjlighet att påverka sin arbetssituation. Dessutom spelar troligen balansen mellan arbete och privatliv roll för att fler kvinnor mår dåligt. Kvinnor står fortfarande för en större del av hemarbete och familjeansvar.

Det är också en myt att det bara är äldre som drabbas av utmattning. Idag blir även 25-35-åriga anställda drabbade av utmattningsdepression.

Skyddande faktorer
Finns det några skyddande faktorer då? Ja, SBU menar att de medarbetare som upplever goda möjligheter att kontrollera det egna arbetet drabbas mindre av utmattning och depression. Det är också så att personer som upplever att de behandlas rättvist också blir mindre drabbade.

Långsiktigt hållbart arbetsliv
SBU:s sammanställning är viktig. Den stämmer överens med min egen upplevelse och erfarenhet som psykolog och organisationskonsult, i mötet med medarbetare och klienter. Det görs mycket bra arbete i dagens svenska arbetsliv, men fler företagsledningar och HR-ansvariga måste inse att det är olönsamt att inte satsa på ett långsiktigt hållbart arbetsliv.

Sedan ett antal år tillbaka ökar sjukskrivningarna igen och den vanligaste orsaken är ångest, depression och utmattningssyndrom. Det krävs att alla olika aktörer gör sitt för att vända den trenden. En bra början är att gräva där man står. Hur ser det ut i din organisation?

Jonas Mosskin

Jonas Mosskin

OrganisationspsykologMosskin
Jonas Mosskin är leg. psykolog, coach och organisationskonsult i egen firma. Han har tidigare arbetat på St Lukas i Stockholm och sitter i styrelsen för föreningen Mind, som arbetar med psykisk hälsa.
Jonas Mosskin
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Ingen kommentar »

 • Birgitta Möller skriver:

  Jag är inte förvånad. Till exempel bidrar trenden med kontorslandskap till ohälsan. Saxat från Jusek-tidningen (november 2013):

  ”Kontorslandskap är varken effektiva eller hälsosamma för de som jobbar i dem – kring detta råder relativt stor vetenskaplig konsensus. Ändå fortsätter man bygga nya kontor på det sättet. Orsaken? Bristande kommunikation mellan arbetsmiljöforskning och praktisk kontorsutveckling.

  Det konstaterar Susanna Toivanen, forskare bakom en studie om framtidens arbetsplatser. Dessutom menar hon, tas arbetstagarperspektivet inte med i beräkningen tillräckligt mycket vid kontorsplanering. -Min forskning visar dessutom att det bland beslutsfattare finns en kortsiktighet i hur man planerar och bygger. Det handlar mer om snabba affärer och hälsa och arbetsmiljö verkar inte vara av kommersiellt intresse, säger Susanna Toivanen”.

  Huvudet på spiken. Fast någon bristande kommunikation tror jag inte att det är. Pengarna styr (allt?). Men undrar vän av ordning, är det inte ganska dyrt att ha sjukskriven personal?

 • Ingrid Iliou skriver:

  Tackar för detta inlägg. Hållbart = Ekonomiskt. För alla. Tack!

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny