5 tips för att utveckla medarbetarskapet – HRbloggen.se
Hem » org & ledarskap

5 tips för att utveckla medarbetarskapet

Av den 24 mars 2014 942 visningar
MEDARBETARSKAP. En viktig nyckel i dagens förändringstakt är medarbetarskapet. Det gäller att företagets värderingar är väl förankrade i det och att alla förstår syftet med efterfrågade beteenden.

MedarbetarskapMedan jag väntar i en reception, tittar jag på tavlan på väggen och inser att det nog är företagets värderingar som står där. Jag frågar receptionisten, som ser upp på mig, på tavlan och tillbaka. Det i sammanhanget inte helt ovanliga svaret kommer efter en stund:

”Ja, det var någon från marknad eller HR-avdelningen som var här och hängde upp den, jag vet faktiskt inte riktigt vad det är?”

Här verkar uppenbarligen inte förankringen av värderingarna ha fungerat. Och det är väl ändå så att värderingarna ska speglas i medarbetarskap och beteenden – internt och externt?

Medarbetarens ansvarsområden
De områden som medarbetaren med ökad förändringstakt har ett informellt ansvar kring är idag: konkreta (förändrade) arbetsuppgifter, egen utveckling, verksamhetens kvalitet, ekonomisk effektivitet, arbetsklimat och kundtillfredsställelse.

Så hur skapar man ett utvecklat och förändrat medarbetarskap med detta ansvar som grund? Du och jag vet redan att beteenden eller förändrade beteenden kommer genom att jag förstår varför jag ska göra på ett givet sätt.

Det är förstås där vi måste börja. När verksamheten vill utveckla sin affärs- eller leveransmodell, spelar ledarskap och medarbetarskap en central roll.

Fem tips för ett gott medarbetarskap

  1. Låt medarbetarna själva sätta upp de viktigaste kriterierna för ett gott medarbetarskap. Följ upp och ge feedback på dessa.
  2. Låt medarbetarna i dialog med andra funktioner ”översätta” värderingarna till sina egna interna spelregler mellan varandra.
  3. Säkerställ att du som ledare/chef skapar förutsättningar för feedback. Ett sätt är att låta medarbetarna veckovis eller dagligen utvärdera sig själva och gruppens resultat mot uppsatta mål.
  4. Skapa forum för lärande hos medarbetarna. 70% av lärandet sker direkt i jobbet!
  5. Skapa individuella incitament, som också mäter graden av ett förväntat medarbetarskap hos enskilda.
Anders Lindh

Anders Lindh

Konsult/föreläsareMongara AB
Anders har i snart 20 år arbetat som konsult, utbildare och föreläsare inom områdena ledarskap, förändringsledning och medarbetarskap. Världen består av två typer av människor: de som pratar om att saker ska hända och de som får det att hända. Anders tillhör den senare gruppen.
Anders Lindh
Anders Lindh

Senaste inlägg av Anders Lindh (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny