Ny studie: Värderingsstyrda företag är lönsammare – HRbloggen.se
Hem » employer branding, läsvärt, org & ledarskap

Ny studie: Värderingsstyrda företag är lönsammare

Av den 22 januari 2014 942 visningar
FÖRETAGSKULTUR. Värderingsstyrda företag är mer lönsamma och har högre tillväxt. Dessutom upplever de högre kundnöjdhet, bättre samarbete och en mer förändringsbenägen organisation. Detta visar en ny studie som HRbloggen.se varit med och tagit fram.

kompass värderingar

Värderingsstyrd kultur är en högaktuell fråga inom HR. Vi har länge sett att företag med starka värderingar är mer framgångsrika och attraktiva som arbetsgivare. Nu är det också bevisat att det finns ett starkt samband mellan företagskultur och finansiella resultat!

Detta genom en ny studie som genomförts av psykologer från företaget Wildfire i samarbete med forskare från Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, HRbloggen.se och nätverket HR Professionals Scandinavia.

Samband mellan stark kultur och lönsamhet
Studien kopplar samman 300 enkätsvar kring kultur och värderingar med genomsnittlig avkastning och tillväxt från åren 2009-2012. Resultatet visar att de bolag som lyckats få kultur och värderingar att genomsyra organisationen, har högre genomsnittlig avkastning och högre tillväxt. Det är 3 gånger vanligare att hitta kulturstyrda bolag bland dem som har högst avkastning och 1,5 gånger vanligare i gruppen med positiv tillväxt.

– Vi ser att bolag som har lyckats implementera sin företagskultur upplever förbättringar som högre kundnöjdhet, bättre samarbete och en mer förändringsbenägen organisation. Nu kan vi också visa att det ger effekt på sista raden och att det går relativt snabbt. Satsar man på rätt typ av aktiviteter ger det resultat inom 0-6 månader, berättar Fredric Bohm, psykolog och metodansvarig på Wildfire.

Affärsdriven kultur
Enligt studien högprioriterar 6 av 10 företag sitt kultur- och värderingsarbete. Speciellt glädjande tycker jag det är att kulturen är en ledningsfråga för 8 av 10 företag och att majoriteten har en uttänkt koppling mellan värderingarna och företagets övergripande affärsmål. I dagens ständigt föränderliga organisationer tror jag att värderingarna fungerar som ett sammanhållande kitt.

Nyckelfråga för att attrahera rätt kompetens
Men det får förstås inte stanna vid fina värdeord på ett papper. Det gäller också att ”leva sina värderingar” genom att översätta dem till konkreta beteenden, liksom att rekrytera och utvärdera sina medarbetare i enlighet med dem. Något de flesta i studien gör, åtminstone delvis.

Men det framgår också att 2/3 kan bli bättre på att implementera värderingarna fullt ut. Här ser jag ett viktigt utvecklingsområde om man framgångsrikt vill attrahera rätt kompetens!

– Kultur är en nyckelfråga både när det gäller att rekrytera talanger, behålla medarbetare och få dem att prestera på arbetet. I takt med att vi vill identifiera oss med vårt arbete blir det allt viktigare för bolag att arbeta med företagskulturen, säger Alexandra Forsberg, grundare av nätverket HR Professionals Scandinavia med nästan 10 000 medlemmar i hela Skandinavien.

Kulturarbete ger mersmak
Ledarskap är den enskilt vanligaste metoden för att implementera kultur och värderingar i organisationen. De bolag som använder sig av en kombination av webbdilemman, storytelling och värderingsspel lyckas bättre med att implementera kultur och har även högre lönsamhet och tillväxt.

Studien visar också att nästan hälften vill arbeta mer med kultur och värderingar. De positiva effekterna blir tydliga vartefter arbetet fortskrider:
– De organisationer som kommit längst är också de som ser de största fördelarna och som i störst utsträckning vill utöka sin satsning på verksamhetsstyrning genom ett aktivt kulturarbete, säger Fredric Bohm på Wildfire.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , ,

Ingen kommentar »

 • Leif skriver:

  Intressant!
  Hur har man mätt vilka som lyckats få värderingar att genomsyra organisationen? Frågan är om de har lärt sig prata om att värderingar är viktiga eller om de faktiskt beter sig enligt dem.

  Bra att ni nämner vikten av att översätta det till konkreta beteenden. Fokus på värderingar är intressant i sig då psykologin insåg redan i början av 1900-talet att de inte har någon koppling till beteenden:).
  Nya studier på senare år ger samma resultat: värderingar påverkar inte beteenden, det är snarare tvärtom.
  Det gör det extra intressant med en studie som visar att värderingsstyrda företag är lönsamma när vi vet att värderingar inte påverkar beteenden…
  Det finns en bakomliggande faktor som troligen är den verksamma.

  • Annika Ahnlund skriver:

   Hej Leif!

   Jag tror att den bakomliggande faktorn är just vetskapen om att värderingarna i sig inte påverkar beteenden utan att de måste översättas i beteenden som kan observeras och bedömas.

   Av rapporten framgår vilka enkätfrågor som studien baserats på och vilka finansiella resultat som jämförts med svaren.

3 Pingbacks »

Avbryt

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny