50 sätt att öka medarbetarnas engagemang: #41–50 – HRbloggen.se
Hem » org & ledarskap

50 sätt att öka medarbetarnas engagemang: #41–50

Av den 20 januari 2014 942 visningar
ENGAGEMANG & LEDARSKAP. Vad har kondfokus med medarbetarnas engagemang att göra? Sista delen av Tomas Bogrens artikelserie ger tips på hur du höjer servicenivån till dina interna kunder.

customer-relations

Kundfokus är avgörande för en organisations framtida överlevnad. I en verksamhet finns två kategorier av kunder, externa och interna. De externa möts av säljare, butikspersonal, kundtjänst med flera. De interna möts av dig som chef, HR-person eller av högsta ledningen. De externa betalar med kontanter, kort eller via faktura. De interna betalar med sin tid och sitt engagemang.

Relationen viktigast för kunden
Hur mycket kunden är beredd att betala beror på hur högt varan/tjänsten eller anställningen värderas. Allt mer avgörande idag är relationen, bemötandet man som kund får av den personal som representerar företaget.

Så med ett CRM-angrepp (Customer relationship management), behöver du som kundansvarig visa att du lyssnar på de interna kunderna, förstår deras behov, att kundservicen är ”seamless” och att de är tillfredsställda och nöjda med din servicenivå.

Höj din servicenivå och öka engagemanget bland dina medarbetare
Jag har nu under 5 veckor lyft upp 50 exempel på små men viktiga sätt du kan träna på för att öka engagemanget bland dina medarbetare. Välj ut ett fåtal att börja med och lägg till nya när de första är på plats. Utför dessa så frekvent du kan. Följ upp genom att notera hur ofta du utfört just denna handling. Repetition är grundläggande för att etablera nya positiva handlingsmönster. Mina förslag på handlingar kommer från egna erfarenheter, forskning och de nätverk jag tillhör.

Vecka 5, råd 41-50:

  1. Förklara värdet. Att ha en tydlig bild av mål och förväntningar har en stark påverkan på engagemanget. Ofta får medarbetarna bara veta vad de behöver göra, men inte varför det är viktigt och hur de bidrar till den stora bilden. Detta är av extra betydelse när verksamheten ändrat prioriteringar och det tidigare arbetet en medarbetare lagt ner plötsligt kan upplevas ”värdelöst”.
  2. Ibland är målet viktigare än vägen. Låt medarbetarna välja hur (vägen) de kan uppnå målet. Det skapar en känsla av frihet och självständighet att kunna påverka sitt arbete. Kom ihåg att stötta längs vägen.
  3. Återkoppla ofta. Årliga utvärderingar av person och prestation fångar sällan upp hela året utan mest den senaste tiden. Engagemang är något som styrs av dagsformen, så återkoppla ofta och personalen får täta energikickar. Återkoppling kan vara både positiv (förstärkande) och negativ (utvecklande), tänk bara på hur du lägger fram budskapet.
  4. Belöna goda gärningar på gruppnivå. Låt belöningen för en persons prestation bestå i att välja något åt sina kollegor, t ex bjud på lunch, köp ett pingisbord, arrangera en whiskyprovning. Då stärker du både grupp och individ.
  5. ”Peer to peer”. Oftast är det ledningen som bedömer personalen. Men låt även medarbetarna själva lyfta fram en person som de anser har gjort något extra. Då får ni ta del av vad personalen värdererar högst och synliggör medarbetarna för varandra. En viktig form av bekräftelse.
  6. Dela med dig av ditt nätverk. Bjud på dina interna och externa kontakter och introducera dina medarbetare för dem när de behöver hjälp för att lösa/hantera olika problem/situationer. Detta visar på en generös inställning, att du har självinsikt nog att inte försöka kunna allt och skapar en bild av dig som inflytelserik person.
  7. Var rädd om dina talanger! Säkerställ att de har fokus på de områden som har störst påverkan på resultat, mål och personligt intresse/kompetens. Rensa bort uppgifter med lägre prio och stäm av arbetsbelastningen. Det är lätt hänt att talanger tar på sig för många uppgifter, tappar fart och rent av slutar.
  8. Provtänk. Att provtänka handlar om att uttrycka sina idéer och tankar utan att riktigt ha tänkt färdigt. Man kan provtänka i grupp och på så sätt utveckla en tanke från en medarbetare som sedan andra tar vid. Detta är ett sätt att få fritt flöde av idéer och problemlösningstankar.
  9. Se styrkor hos alla. Även ”sur-Stina” och ”tråk-Åke” bidrar till att utveckla både verksamheten och dig personligen. Kan du välja att bortse från dina förutfattade meningar och se det personen bidrar med, styrkorna, kommer du även att bemöta medarbetaren på ett annat sätt. Berätta för alla vid enskilda möten vad du uppskattar dem för.
  10. Dagens hjälte. Att säkerställa kvalitetsnivån tillhör grunderna i verksamhetsutveckling. Vill du dessutom öka innovationskraften, så uppmärksamma och fira när medarbetare upptäcker brister i era produkter eller erbjudanden. I stället för att utse den som orsakat eller hittat felet till syndabock: upphöj denna person till ”dagens hjälte”!

”Vill du ta fram det mesta från dina medarbetare? Eller 
vill du ta fram det bästa av dina medarbetare?”
Mike Kanazawa

Tomas Bogren

Tomas Bogren

ManagementkonsultDialogue Sweden
Tomas är socialpsykolog med inriktning personal- och ledarutveckling och har under de senaste tio åren coachat ledare, medarbetare och ledningsgrupper inom både offentlig och privat sektor. Via det egna företaget Dialogue Sweden hjälper Tomas mindre företag att utveckla ett ledarskap som genererar en framgångsrik företagskultur.
Tomas Bogren

@TomasBogren

Helping small businesses to develop a World Class corporate culture. Values, ethics, leadership, employee engagement, psychological safety
Tomas Bogren
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny