50 sätt att öka medarbetarnas engagemang: #21–30 – HRbloggen.se
Hem » org & ledarskap

50 sätt att öka medarbetarnas engagemang: #21–30

Av den 10 december 2013 942 visningar
ENGAGEMANG & LEDARSKAP. För att bli en exceptionell ledare, gäller det att träna på små handlingar som skapar engagemang hos medarbetarna. I tredje delen av vår artikelserie, bjuder Tomas Bogren på ytterligare 10 sätt.

Exceptionell ledare

Exceptionella ledare är personer som har förmågan att själva se när de inte är som bäst – men som också kan förflytta sig mentalt och leda från en högre nivå igen.
 De har ett medvetet ledarskap. Enkelt eller hur?? Nja, inte alltid…

I situationer av stress, osäkerhet och rädsla riskerar vi att uppvisa ett negativt och ineffektivt ledarskap. Rädsla, som är en tillgång vid fara, kan då kortsluta vår hjärna och begränsa tillgången till neo-cortex, den del av hjärnan som hanterar högre processer som empati, medkänsla och kloka beslut. Att övervinna denna automatiska reaktion på stress kräver medvetenhet kring sig själv och sina värderingar.

Små handlingar gör dig exceptionell
Genom att öka din medvetenhet och göra aktiva val har du möjlighet att själv välja om du vill vara en exceptionell ledare. Med medveten träning av små handlingar som ökar engagemang bland medarbetarna, kommer du att träna upp de egenskaper som gör dig till en exceptionell ledare. En av nycklarna för att lyckas heter repetition.

Fler sätt att öka engagemanget?
Under fem veckor lyfter jag i en serie inlägg upp exempel på små men viktiga handlingar du kan träna på för att öka engagemanget bland dina medarbetare. Till slut kommer du att ha fått 50 sätt som du som ledare kan välja att agera på. Välj förslagsvis ut ett eller två tips per vecka och utför dessa så konsekvent du kan. Det är viktigt att det är något som ligger dig nära och kommer upplevas naturligt. Följ gärna upp genom att dagligen notera hur ofta du utfört just denna handling.

Vecka 3, råd 21-30:

  1. Le! Ett leende betyder så mycket. Le lite extra när du möter dina medarbetare på arbetsplatsen, men även i privata sammanhang. Ett leende är en stark positiv bekräftelse av att du sett medarbetaren.
  2. Bästa kompis. Att veta att det finns någon i en grupp som man kan lita på och prata med om allt, skapar tillhörighet och engagemang att bidra till gruppens framgång. Säkerställ att alla har någon som de kan kalla ”bästa kompis” på jobbet.
  3. Erkänn dina brister och felsteg. Ta upp situationen som ett tillfälle för lärdom. Ha en öppen dialog kring hur ni kan hantera liknande händelser framöver. Inte bara visar du dig mänsklig och inger trygghet att du står för vem du är. Det finns en storhet i att visa upp sina svagheter. Det stärker även relationer.
  4. Visa att du bryr dig!
 Det finns tillfällen när vi kan behöva lite extra omtanke. Då är det skönt att veta och känna att det finns människor runt omkring dig som bryr sig. Tänk dig att du ligger nedbäddad med hög feber, näsan rinner och halsen bränner och du har inte kraft att ta dig för någonting. Tänk dig vidare att det ringer på dörren och där står hemleverans av någon delikat soppa med gott surdegsbröd till.
  5. Lär dig namnen på dina medarbetare. Låter basalt, men kan bli en utmaning för högre chefer om personalstyrkan överstiger 50 medarbetare. Det finns inte mycket som slår känslan av att vara sedd när en hög chef kan uttala ens namn under ett stormöte med 100 personer.
  6. Lös uppgifter tillsammans. Alla behöver emellanåt hjälp med att se ett problem ur ett nytt perspektiv. När en medarbetare fastnat med någon uppgift: sätt dig ner och försök lösa uppgiften tillsammans. Det visar på engagemang och att du och medarbetarna är ett team som löser uppgifter tillsammans.
  7. Byt roller. Jobba sida vid sida med dina medarbetare ute i verksamheten. Variera mellan olika tjänster. Se och upplev det medarbetarna gör på deras villkor, ge dem möjlighet att lära upp dig. Du blir ”ny” på jobbet.
  8. Gör medarbetarna stolta: agera med hög etik och moral. Oetiskt och omoraliskt beteende av chefer leder till oengagerade medarbetare och talanger som säger upp sig. Exempel: Behöver ni skära i kostnaderna, se till att vara först ut att välja enklare/billigare alternativ. Lyft upp händelser i omvärlden och markera ditt ställningstagande.
  9. Uppmärksamma dagar av betydelse för medarbetarna. Födelsedagen är vanlig, men tänk även på årsdagen efter att någon betydelsefull anhörig har gått bort.
  10. Notera, notera, notera. Som nämnts ovan är det viktigt att fånga upp betydelsefulla små händelser i medarbetarnas liv. Exempelvis någon som ska till veterinären med sin sjuka hund. Men om du liksom jag har svårt att minnas allt som händer: Notera dessa händelser på en Post-it lapp, lägg in den i kalendern eller någon annanstans där du inte kan missa den. Se till att ta upp händelsen nästa gång ni ses. ”Hur det gick med hunden?” etc.

“Following all the rules leaves a completed checklist.
 Following your heart achieves a completed you.” (Ray Davis)

Tomas Bogren

Tomas Bogren

ManagementkonsultDialogue Sweden
Tomas är socialpsykolog med inriktning personal- och ledarutveckling och har under de senaste tio åren coachat ledare, medarbetare och ledningsgrupper inom både offentlig och privat sektor. Via det egna företaget Dialogue Sweden hjälper Tomas mindre företag att utveckla ett ledarskap som genererar en framgångsrik företagskultur.
Tomas Bogren
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny