Att angripa missbruk i arbetslivet – HRbloggen.se
Hem » hälsoarbete, org & ledarskap

Att angripa missbruk i arbetslivet

Av den 7 oktober 2013 942 visningar
LEDARSKAP & HÄLSA. Bland en chefs svåraste uppgifter är att ta tag i en medarbetares missbruksproblem. Verksamhetschef Affi Kölevik berättar om ett angreppssätt som underlättar.

alkoholism - missbrukJag var nyligen på utbildning med ALNA. Och jag blev så glad över det budskap de numera förmedlar!

De första utbildningarna jag gick inom området missbruk i arbetslivet var för 15-20 år sedan. Då var det konfrontationsmöten och erkännanden och hela livssituationen som skulle granskas av chefen.

Nu är det något helt annat: Det handlar om att vi som chefer ska begränsa oss till arbetsplatsen. Vi har ansvar att arbetet fungerar. Vi ska se till att våra medarbetare har bra förutsättningar och vi ska se till de utför ett fullgott arbete.

Skilj på arbetstid och fritid!
När vi av någon anledning misstänker att en anställd inte är fullt arbetsför: ska vi agera! Men – och det här är en viktig skillnad mot förr – vi ska inte lägga oss i hur en medarbetare väljer att leva sitt liv utanför arbetsplatsen. Vill någon exempelvis supa till på helgerna och det inte påverkar arbetet, så har vi faktiskt inte med det att göra. Men skulle personen i fråga utebli eller komma sent flera måndagar i sträck: är det mitt ansvar att agera!

Jag gillar verkligen detta fokus på att det går att förebygga. Att om man som chef agerar på tidiga signaler, så kan vi fånga upp medarbetare när de är i ett skadligt bruk – innan det blir ett missbruk, oavsett vad missbruket handlar om.

Jag behöver inte vara den som påpekar för en medarbetare att hen lever sitt liv fel – man jag kan vara den som uppmärksammar personen på att hen inte fungerar på arbetsplatsen. Om vi på detta sätt bara räddar några från att hamna i missbruk, så har vi gjort stora insatser.

Det ”ovana samtalet”
Efter denna utbildning känner jag mig trygg i att jag kommer att se signaler tidigt, att jag kommer att ta det ”ovana samtalet” (vi slutar att säga ”det svåra samtalet” tycker jag) och att jag kommer att agera.

Hur ser det ut hos dig?

Affi Kölevik

Affi Kölevik

VerksamhetschefLärarförbundet
Affi är verksamhetschef för Lärarförbundets region i Östergötland och Södermanland. Hon har en lång chefserfarenhet inom idéburen sektor. Följer och driver frågor inom motivation, förändringskunskap och vad som får oss människor att göra varandra bättre.
Affi Kölevik
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny