Ökad produktivitet via strategisk HR, del 2 – HRbloggen.se
Hem » strategisk HR

Ökad produktivitet via strategisk HR, del 2

Av den 5 juni 2013 942 visningar
STRATEGISK HR. För att höja den nordiska produktiviteten krävs en ökad förståelse för sambandet mellan affärsstrategin och HR-strategin. Vi måste bli bättre på att mäta, låta HR ta större plats i ledningen samt rekrytera, utbilda och belöna i enlighet med rådande företagskultur, säger HR-professor Henrik Holt Larsen.
FOTO: LUMESSE

I första delen av denna artikelserie kunde ni läsa om den nordiska produktivitetskrisen och den studie som Lumesse gjort apropå detta. De har också intervjuat några framstående experter och låter oss ta del av deras förslag på åtgärder. Först ut är Henrik Holt Larsen, professor i Human Resource Management vid Copenhagen Business School. Jag har skrivit en svensk sammanfattning av den engelska originalartikeln, som kan laddas ned som pdf här. Genom att registrera dig hos Lumesse, kan du även se intervjun på video.

Dåliga på att mäta
Professor Henrik Holt Larsen menar att en stor del av förklaringen till varför vi i Norden halkat efter i produktivitet är bristen på benchmarking, det vill säga kvantitativa utvärderingar. Där har vi mycket att lära av amerikanska företag som är duktigare på att mäta genom performance management, psykologiska tester, betygsättning av medarbetare osv.

Professor Henrik Holt Larssen. Foto: Lumesse

I Danmark finns det till och med ett talesätt som säger att ”det du inte vet, behöver du inte bekymra dig över”. Om du exempelvis inte har något nyckeltal för personalomsättningen behöver du inte bry dig. Men om du får veta att personalomsättningen ligger på 10 % måste du ta itu med det. Bara det faktum att du har siffor på något tvingar dig att fatta ett aktivt beslut.

Affärsstrategi och HR-strategi
För att komma till rätta med produktivitetskrisen måste vi enligt Holt Larsen inse att det inte finns några genvägar. Det kommer att krävas koordinerade åtgärder inom en rad områden, främst inom HR.

Framför allt krävs en ökad medvetenhet och förståelse för sambandet mellan den övergripande affärsstrategin och HR-strategin. Allt HR-arbete måste noga samordnas med det egna verksamhetsområdet. Vad är affärsstrategin? Hur skiljer vi oss från andra företag? Vilka är de övergripande målen, värderingarna, ledarskapsprinciperna och så vidare?

Rekrytera, utbilda och belöna samstämmigt!
Det gäller också att verkligen förstå hela företagskulturen innan du börjar rekrytera folk och få dem att passa in och prestera optimalt. Det måste finnas en samstämmighet mellan hur du rekryterar, utbildar och belönar medarbetare – i enlighet med den kultur och de värderingar som råder i företaget.

Henrik Holt Larsen tror även att det krävs ett ökat fokus på mellanchefer. Men då i den omdefinierade rollen att ”leda uppåt”.

Knäckfrågan: HR:s betydelse i ledningen
En knäckfråga är huruvida HR anses vara på samma nivå som övriga i ledningsgruppen – om man över huvud taget sitter med. Hur stor inverkan har HR på företagsstrategin? Får man vara med redan på formuleringsstadiet och inte bara när det är dags att implementera den? Lyckligvis finns en generell förståelse för HR:s stora betydelse. För närvarande är vi bara inte tillräckligt bra på att optimera personalresurserna.

Fotnot: Detta är min svenska sammanfattning av Lumesses engelska originalartikel, som kan laddas ned som pdf här. Genom att registrera dig hos Lumesse, kan du även se intervjun på video.

TIPS! Under vår intensivutbildning Affärsdriven HR får du lära dig hur man i praktiken optimerar personalresurserna genom att jobba strategiskt med HR.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny