Ökad produktivitet via strategisk HR, del 1 – HRbloggen.se
Hem » strategisk HR

Ökad produktivitet via strategisk HR, del 1

Av den 21 maj 2013 942 visningar
STRATEGISK HR. Visste du att nordiska företag har lägre produktivitet än genomsnittet för OECD-länder? Kanske är detta HR:s största strategiska utmaning framöver, vid sidan om kompetensförsörjningen. Vår nya artikelserie ger dig initierade insikter och handfasta råd!

HR har på senare år allt mer omvandlats till en strategisk funktion som bidrar till företagets övergripande affärsmål. Ofta med HR-chefen i ledningsgruppen. Fokus hamnar härvidlag mestadels på HR:s viktiga roll att stärka organisationens konkurrenskraft genom rätt kompetens.

Men om HR ska vara affärsdrivet och ha en självklar plats i ledningen, får vi inte glömma ett annat område av högsta vikt för företagets lönsamhet, nämligen produktiviteten.

Låg nordisk produktivitet
Inte minst här i Norden har vi all anledning att placera produktiviteten högre på företagets agenda och att tydliggöra HR:s potentiella inverkan på den. De nordiska länderna ligger numera under genomsnittet för produktivitet jämfört med andra OECD-länder. Likaså är vår relativa produktivitetsökning långsam. Detta visar siffror för 2011-2012 som publicerats av OECD.

Produktivitet i Norden / OECD

För att ta reda på hur nordiska affärsledare och HR-ansvariga ser på detta, genomförde företaget Lumesse en studie. Den visade att så många som 77 % av de svarande trodde att produktiviteten i Norden låg i paritet med eller över genomsnittet för OECD-länderna!

HR bör involveras i tidigt skede
När de fick veta att så inte är fallet, ansåg dock en stor majoritet av de svarande att HR kan göra stor skillnad om man får påverka mera i ett tidigt skede. En förändring som måste drivas av både HR själva och av ledningsgruppen. Majoriteten menade också att det effektivaste sättet att öka produktiviteten är bättre och mer anpassat lärande för, och utbildning av, den existerande personalstyrkan.

HÄR kan ni läsare ta del av hela studien som infographic.

Strategisk utmaning
Vid sidan om kompetensförsörjningen tror jag personligen att produktivitetsproblemet kan vara nordisk HR:s största strategiska utmaning framöver. Men hur ska HR i praktiken bidra till att höja medarbetarnas produktivitet? Vilka insatser behöver vi fokusera på? Och hur kan vi föra HR:s betydelse än högre upp på styrelseagendan?

Missa inte kommande artiklar, där vi i samarbete med Lumesse låter er ta del av insikter och handfasta åtgärder från framstående experter på området:

  • Henrik Holt Larsen, Professor i Human Resource Management vid Copenhagen Business School.
  • Sanna Suvanto-Harsaae, Styrelseledamot hos Sats AB, Claes Ohlson AB, Santamaria AB m. fl.
  • Peter Hertinge, Senior Vice President of Global Operations & Quality vid Volvo Penta Corp.

PS. Tipsar även om vår intensivutbildning ”Affärsdriven HR”, som syftar just till att utveckla och stärka din strategiska HR-roll.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , ,

Ingen kommentar »

  • Dagmar Forne skriver:

    Jag är inte förvånad. En förklarlig kan ligga i bristande specialisering parad med brist på utbildning. Exempel: Anna på webavdelningen slutar. Hon ersätts inte, företaget sparar in hennes tjänst genom att lämna över hennes arbetsuppgifter till ett antal andra medarbetare – dvs dem som A nna servat får klara sig själva. De flesta får lära sig själva – det är ju så enkelt… men lätt bara för den som redan kan, nu sitter 10 -20 personer och svettas över ett program som Anna höll på med hela dagarna. Det sinkar dem och det som de är bra på blir inte lika väl gjort… Lägre produktivitet som ett brev på posten.
    Konsekvensanalys av ”besparingar” ofta svag.

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny