5 nycklar till Sveriges bästa arbetsplatser – HRbloggen.se
Hem » läsvärt, org & ledarskap, talent management

5 nycklar till Sveriges bästa arbetsplatser

Av den 19 mars 2013 942 visningar
TALENT RETENTION. Vad utmärker Sveriges bästa arbetsplatser? Tydliga värderingar, en stark arbetsplatskultur och en hög grad av tillit motiverar medarbetare mer än ekonomisk kompensation, berättar Maria Grudén på Great Place to Work.

På senare år har allt fler studier pekat på att det inte är ekonomisk kompensation som avgör om man trivs på sin arbetsplats eller hur motiverad man är att göra sitt jobb. I vissa fall kan motivationen i arbetet till och med påverkas negativt av ekonomiska incitament.

Tydlig arbetsplatskultur ger resultat
Great Place to Work Institute är ett globalt forsknings- och konsultföretag som varje år utvärderar, utvecklar och rankar ett stort antal arbetsplatser. De mäter organisationers arbetsplatskvalitet med hjälp av världens mest använda medarbetarundersökning Trust Index och management-enkäten Culture Audit. I sitt arbete ser Great Place to Work tydligt att sambandet mellan lön och en positiv upplevelse av arbetsplatsen inte är speciellt utbrett.

Maria Grudén - vd Great Place to Work Sverige– Det är inte de organisationer som har de bästa ekonomiska resultaten, de mest generösa förmånspaketen, de mest kända varumärkena eller de mest attraktiva arbetsgivarvarumärkena som nödvändigtvis uppskattas mest av sina medarbetare, berättar Great Place to Works svenska vd Maria Grudén. De bästa arbetsplatserna är i stället de som har tydliga värderingar, en stark arbetsplatskultur och en hög grad av tillit. Med en tydlig arbetsplatskultur behåller man sina medarbetare och skapar bäst finansiella resultat.

Hur skapar man då en tydlig arbetsplatskultur?
– En hög grad av tillit handlar mestadels om att skapa trovärdighet – både inom medarbetargruppen och mellan ledare och anställda. Tilliten behöver kombineras med en tydlig och välförankrad värdegrund som organisationens alla beslut baseras på. Det skapar i sin tur trovärdighet, säger Maria Grudén.

Enligt Maria Grudén utmärks också Sveriges bästa arbetsplatser av att medarbetarna ges mycket ansvar och att ledarna litar på att de gör ett bra jobb. ”Frihet under ansvar” är en mycket vanligt förekommande mening när medarbetarna själva får ge exempel på vad som är positivt med deras arbete. Det kan låta som en urvattnad paroll, men bakom döljer sig ofta en positiv relation mellan chef och medarbetare som handlar om just trovärdighet.

Lojalitet – åt båda håll!
Inom begreppet tillit inbegrips även lojalitet. Lojalitetskrav ingår som ett led i anställningsavtalet, men enligt Maria Grudén skulle väldigt många organisationer behöva vända på frågan: ”Är ni lojala mot era anställda?”

– Hos de bästa arbetsplatserna ser vi att arbetsgivaren visar lojalitet gentemot sina anställda. Exempelvis genom att erbjuda förmåner som möter individens behov. Eller att man på ett konsekvent och rättvist sätt skapar möjligheter till bra balans mellan arbete och fritid genom flextid och möjlighet att arbeta hemifrån. På så sätt känner medarbetarna en ökad vilja att bidra till organisationens utveckling och fortsatta framgång. En sann tillit, helt enkelt.

5 nycklar till Sveriges bästa arbetsplatser:

  1. Man arbetar med en tydlig värdegrund för att skapa tillit och en tydlig arbetsplatskultur.
  2. Man rekryterar i linje med sina värderingar och kompromissar inte med detta.
  3. Man erbjuder förmåner som passar de anställdas verkliga behov.
  4. Man utvecklar ett starkt ledarskap på alla nivåer – framförallt i det dagliga ledarskapet.
  5. Man skapar en gemenskap bland de anställda som bygger på kamratskap och respekt.

Fotnot: Detta är en sponsrad artikel om en samarbetspartner som vi på HRbloggen.se varmt kan rekommendera.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny