Chefer saknar stöd för kommunikativt ledarskap – HRbloggen.se
Hem » org & ledarskap

Chefer saknar stöd för kommunikativt ledarskap

Av den 8 januari 2013 942 visningar
ORGANISATION & LEDARSKAP. De flesta chefer förväntas kommunicera företagets mål och värderingar till sina medarbetare. Ändå saknas oftast redskap och stöd i den dagliga verksamheten. Och bara två av tio företag har en strategisk plan för utveckling av kommunikativt ledarskap, visar en studie.

Stressad chefI en nyligen genomförd undersökning av Bylander & Krylander råder stor enighet om att man hellre vill vara ledare än chef. Ledare som kommunicerar väl, bygger en förtroendefull relation till medarbetarna och är därför den viktigaste kommunikationskanalen i organisationen.

81 procent uppger att de har ansvar för att kommunicera företagets mål, strategier och värdegrund till sina medarbetare. Samtliga chefer i studien konstaterar också att förmågan att kommunicera har stor betydelse för deras ledarskap.

Strategier och redskap saknas

Ändå visar samma undersökning att endast två av tio företag har en strategisk plan för utveckling av kommunikativt ledarskap. Många chefer har fått utbildning i kommunikation, men saknar fortlöpande stöd och bättre verktyg. Cheferna är även osäkra på hur de ska kommunicera med sina medarbetare. Samtidigt vet vi genom en studie av Towers Perrin och Tom Lee, att medarbetares beteende påverkas allra mest (61 procent) av just – ledarskapet.

Bylander & Krylander menar därför att HR måste satsa på utveckling av det kommunikativa ledarskapet. Cheferna ska lägga fokus på medarbetarnas utveckling och framgång, på att utveckla samarbeten, på att coacha dem att lösa sina uppgifter och nå sina mål. Det gäller att skapa forum för cheferna att diskutera ledarförebilder och lära av varandras ”best practice”.

Hävstångseffekt ger ökad lönsamhet

En sådan satsning betalar sig mycket bättre än ”trial and error”. Ett fungerande kommunikativt ledarskap fungerar som en hävstång genom att höja arbetsglädje och motivation, samt stärka självkänslan hos både medarbetare och ledare – och därigenom öka lönsamheten. Hellre en ledare som höjer 20 medarbetares kapacitet med vardera tio procent än en chef som höjer sin egen kapacitet med 10 procent.

Detta bör ingå i företagets stöd till cheferna, menar Bylander & Krylander:

  • Skapa enhetliga definitioner, värderingar och verktygslåda
  • Utbilda fortlöpande och initiera forum för ledarskap där ledare kan träna, lära av andra och varandra
  • Få HR och kommunikationsavdelningarna att samarbeta och ta ansvar för organisering, system för coachning, träning och utvärdering.

Fotnot: Bylander & Krylanders indikativa undersökning är genomförd på eget initiativ av Hans Krylander och Britta Bylander och kan laddas ned i sin helhet här »

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny