Värderingar – mer än vackra ord – HRbloggen.se
Hem » employer branding

Värderingar – mer än vackra ord

Av den 17 oktober 2012 942 visningar
FÖRETAGSKULTUR. Värderingsstyrda företag är ofta framgångsrika och attraktiva som arbetsgivare. Men om medarbetarna ska ha nytta av värdeorden måste de omvandlas till konkreta beteenden, påpekar vår gästskribent Stefan Saidac.

Stefan SaidacDet råder delade meningar om värderingar. ”Värderingar är mest flum!”, utbrast nyligen VD:n för ett större svenskt företag. Det kan man tycka. Men idag är det ett faktum att unga och kompetenta medarbetare efterfrågar värderingar. Företag med fungerande värderingar är mer attraktiva, har enklare att rekrytera och behålla rätt personal.

Under hösten har myndigheter som Tillväxtverket och Säpo fått svidande kritik för att inte följa sina värderingar. Är detta nytt – att det talas om värderingar och vikten av att följa dem?

Knappast. Redan Aristoteles fastslog värdet av att följa dygder, göra rätt och därmed kunna känna glädje. Värderingar handlar om våra innersta drivkrafter, om vad vi anser är rätt och fel. Om vad vi kan göra – och lika mycket: vad vi inte kan göra.

Orden räcker inte
Om värderingar ska kunna kommuniceras måste de självklart definieras i ord. Men det kan inte stanna där. För att medarbetarna ska ha nytta av värderingarna måste de omvandlas till önskvärda och konkreta beteenden.

Ett exempel: En arbetsplats med slapp möteskultur. Få kommer i tid. Det saknas agenda och fokus. Mobiler ringer ideligen. Mötena tar två timmar istället för 45 minuter. Detta kan omfatta värderingen Respekt och konkreta beteenden som: genomgången agenda, avslagna mobiler, kort och fastslagen mötestid. Resultatet blir att alla får mer tid, bättre arbetsro och mer gjort.

Fel som applåderas
Få värderingar är lika omskrivna och kopierade som Toyotas. En av värderingarna är Kaizen – Ständig förbättring. Men hur kan detta bli ett beteende? Jo, alla har ansvar för förbättringarna och agerar när det finns ett misstänkt fel. Den som stoppar hela produktionen blir inte syndabock utan dagens hjälte. Målet är felfria bilar. Uppmärksammas inte felen kan det inte bli några förbättringar.

Vad har framgångsrika företag gemensamt?
I Sverige kan vi vara stolta över H&M – ett av världens högst värderade varumärken (Interbrands ranking 2012, före till exempel Nike och Zara). Varumärke och värderingar går hand i hand. H&Ms mest centrala värdering är ”Tro på människan”.

Detta är inget nytt påfund. H&M:s grundare Erling Persson, som öppnade sin första butik redan 1947, levde efter ”Tro på människan”. Idag när sonsonen Carl-Johan Persson är VD används fortfarande samma värdering. Den är mer aktuell än någonsin och handlar ytterst om ansvar.

Vi människor stimuleras av ansvar, att få bidra och påverka. Låsta situationer som inte går att förändra kan däremot leda till stress. Med ansvaret följer möjligheten att växa. Flertalet av H&Ms befattningar tillsätts genom intern rekrytering.

Ansvar och delaktighet
Förutom ansvar, kännetecknas framgångsrika företag av att medarbetarna känner sig delaktiga. Ensam är inte stark. Den som trivs på H&M är prestigelös och gillar att arbeta i team. Det här har visat sig fungera: Idag har H&M butiker i 47 länder – och fler lär det bli.

Att människor söker sig till företag och organisationer med starka värderingar är just mänskligt. Använd gärna vackra ord men koppla dem till beteenden som alla kan följa. Att sakna värderingar kan snarast ses som flum.

Stefan Saidac

Stefan Saidac

RådgivareSaidac Communication
Stefan Saidac är rådgivare inom varumärke och värderingar med svenska och internationella uppdragsgivare. Stefan föreläser även om hur värderingar påverkar varumärkets attraktion samt hur värderingar kan leda till förbättringar, nöjdare medarbetare och kunder.
Stefan Saidac

Senaste inlägg av Stefan Saidac (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , ,

Ingen kommentar »

 • Charlotte skriver:

  Bra artikel! Håller med om att beteenden är enklare att följa än värderingar.
  Tror också att fler och fler vill arbeta på företag som inte bara pratar värderingar utan verkligen lever efter dem.

 • Gunilla skriver:

  Jag tänker att alla företag/människor har värderingar antingen man vill eller ej. Problemmet är kanske att man inte står för dem, som exempelvis att vi inte respekterar mötestider, inte håller deadlines eller dyligt.

  Läser just nu Carolina Neuraths bok om HQ bank. Intressant utifrån värderingar.

 • Magnus Kähler skriver:

  Instämmer helt i ditt resonemang, Stefan. Du förmedlar på ett klart och tydligt sätt nyckeln till att framgångsrikt utveckla en värderingsstyrd organisation. Värderingarna behöver kopplas till beteenden som upplevs vara meningsfulla och relevanta för personer inom alla olika delar av en organisation.

  • Susanne Holster skriver:

   Hej Stefan!
   Helt rätt att koppla värderingar till önskade beteenden, väldigt aktuellt just nu här på Scania. Vi arbetar mycket med våra chefer och organisationer med begrepp som OBM – Organizational Behaviour Management – beteendeanalytiskt ledarskap, som har som syfte att förstärka önskade beteenden i organisationen.
   Kör!

   Mvh
   Susanne Holster

 • Katarina Nilsson skriver:

  Värderingar är absolut viktigt!
  I mitt område av kommunikationsarbetet, att sätta rätt och fungerande namn på produkter eller tjänster, diskuterar vi värderingar när vi sätter plattformen för det kreativa arbetet. Vilket är vårt kundlöfte? Vad har vi för värderingar? Ett tips när man väljer namn i slutänden av processen är att stämm av så att namnet verkligen speglar kundlöftet och stämmer med värderingarna – internt och externt. Annars riskerar man att välja ett namn som blir kontraproduktivt.

 • Louise Mebius skriver:

  Bra sagt Stefan! Värderingar som inte efterlevs på ett företag blir bara tomma ord som möjligtvis sitter uppe på en vägg i fikarummet.
  H&M är ett mycket bra exempel på värderingar som levs i organisationen. Eftersom jag har förmånen att få samarbeta nära med H&M så kan jag skriva under på att deras värderingar genomsyrar hela kulturen. Resultatet blir nöjda medarbetare som kan påverka sitt arbete, få mycket eget ansvar och känna sig delaktiga.
  Om fler företag skulle arbeta aktivt med sina värderingar så skulle de bli mer framgångsrika.

 • När värderingar uppfattas som flum, har man inte förstått vad det handlar om! Verksamhetens värderingar är en av de viktigaste affärskritiska strategierna. Det handlar om på vilket sätt vi ska göra skillnad, hur vi tänker leva vår affär från vision till resultat. Värderingarna är ramverket när vi fattar beslut, hur vi ska agera, vad vi behöver fokusera på och hur vi prioriterar. Värderingarna ska absolut omvandlas till konkreta beteenden, men de behöver även lyftas och vara en naturlig del i alla forum i hela verksamheten.

  När värderingar begränsas till ett par käcka ord som sätts upp som tavlor på kontoret, utan en innebörd, utan att kopplas till varför de är så viktiga för hela verksamhetens affärsidé och existens, då blir de ytliga och flummiga.

 • Elisabeth von Sydow skriver:

  Som konsult inom kommunikation kan jag verkligen hålla med om det som står i artikeln. Framtidens vinnare är de företag som förknippas med Trust – tillit och förmåga att leva upp till värderingar. Det är vad jag tror. Och verkligen hoppas!

 • Camilla Ekman skriver:

  Bra inlägg – detta har varit mitt mantra i redan många år! Det tar tid, men det verkar som om flera och flera börjar inse vikten av att för ner värderingarna till ditt dagliga arbete. Äntligen!

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny