Stark lärandekultur föder framgång – HRbloggen.se
Hem » kompetens

Stark lärandekultur föder framgång

Av den 24 september 2012 942 visningar
KOMPETENSFÖRSÖRJNING. Kunskapsöverföring är en central fråga för organisationens konkurrenskraft. Framgångsrika företag bygger en kultur där medarbetare både vill, kan och ges möjlighet att dela med sig av sina kunskaper och kunnande till andra. Det menar Anna Jonsson, forskare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Anna Jonsson, Ekonomihögskolan LundÖkade krav på effektivitet och innovationsförmåga och en generation som lämnar arbetsmarknaden. Det är utmaningar som många pratar om. Genom studier av två av Sveriges mest framgångsrika arbetsplatser, IKEA och Mannheimer Swartling, har forskaren Anna Jonsson hittat några svar på utmaningarna.

Struktur och kultur måste stödja varandra

I hennes senaste närstudie och efter ett år och 100 intervjuer på Mannheimer Swartling, menar Anna Jonsson att en anledning till framgångarna bakom Nordens ledande advokatbyrå kan förklaras av en tradition med lärlingssystem, snack i korridoren och svenskt ledarskap som tillsammans fostrar en stark lärandekultur.

– Man har förstått vikten av strukultur, det vill säga, att organisationens struktur och kultur ska stödja varandra. Framgångsrika företag faller inte i fällan att enbart lagra och göra kunskapen tillgänglig via IT-system, utan bygger en kultur där medarbetare både vill, kan och ges möjlighet att dela med sig av sina kunskaper och kunnande till andra, säger Anna Jonsson och pekar på hur lösningar på komplexa problem ofta växer fram genom samtal i korridoren på advokatbyrån.

Effektiva system för kunskapsöverföring

För tionde året i rad, utsågs Mannheimer Swartling, tillsammans med möbeljätten IKEA, till Sveriges attraktivaste arbetsplatser inom sina branscher vid Universum Awards. Anna ser tydliga likheter mellan Mannheimer Swartling och IKEA, som hon studerade inför avhandlingen 2008. Bägge företagen bygger på en stark lärandekultur med individen i centrum för kunskapsöverföringen. Exempelvis har båda två ett mentor- och lärlingssystem och ett program för nya medarbetare där man roterar mellan olika uppgifter inom organisationen. En effektiv metod för kunskapsöverföring, enligt Anna.

– Att lära sig yrket bredvid en erfaren kollega är ett gammalt system som fungerar utmärkt. Det skapar ett förtroende mellan yngre och mer erfarna kollegor och främjar ett ömsesidigt utbyte av kunskap. Rotationssystemet ger personalen en förståelse för hela affären och verksamheten och gör det är lättare att förstå vad som krävs för att leverera den bästa lösningen till kunden.

Svensk ledarstil och vi-kultur

Anna ser också en poäng i att företagen har en utpräglad svensk ledarstil.

– Det klassiskt svenska ledarskapet, med gemensamma visioner, konsensus och samarbete, ser ut att gynna kunskapsöverföring inom IKEA och Mannheimer Swartling. De har en stark vi-kultur med värderingar och belöningssystem som betonar inte bara kunskap och lärande utan helheten av företaget, vilket öppnar upp för nytänkande och innovationer.

Boktips! Delar av Anna Jonssons studie om kunskapsöverföring på Mannheimer Swartling ingår i boken Kunskapsöverföring och Knowledge Management, tillsammans med lärdomar och konkreta exempel från IKEA i syfte att beskriva vad kunskapsöverföring betyder och innebär i praktiken.

Seminarietips! På vårt seminarium Talent Management får du lära dig mer om hur ni säkrar organisationens nyckelkompetens.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny