Talent Retention – hur behåller man talangerna? – HRbloggen.se
Hem » talent management

Talent Retention – hur behåller man talangerna?

Av den 16 april 2012 942 visningar
TALENT MANAGEMENT. I konkurrensen om kompetensen gäller det inte bara att attrahera talangerna, man måste också se till att behålla dem. Det krävs genomtänkta processer för talent retention, skriver vår studentbloggare Mathilda Welin Brook.

Talent management har under de senaste åren blivit en allt viktigare process för företag. Företagets nyckelpersoner – talangerna – bidrar till företagets framgång och ska ses som en investering för företaget. För att ett företag ska kunna skapa konkurrensfördelar krävs dock att talangerna stannar i verksamheten. Talent retention har blivit allt viktigare och här krävs en väl genomarbetad process där hela företaget aktivt samarbetar.

Hur kan du få dina stjärnor att stanna?

Flera studier har gjorts om vilka faktorer som direkt eller indirekt påverkar motivationen och därmed medarbetarnas intention att stanna kvar i företaget. Beroende på personlighet, motiveras man på olika sätt och av olika faktorer, ofta i komplexa kombinationer.

  • Utmanande och meningsfullt arbete
  • Möjligheter till karriärutveckling
  • Empowerment
  • Ansvar
  • Ledningsrelaterad integritet och kvalitet
  • Möjligheter att lära och utvecklas
  • Goda relationer med kollegor
  • Uppmärksammande av den egna prestationen
  • Balans mellan fritid och arbete
  • God kommunikation inom organisationen

Det utmärkande för talanger är att de i högre grad drivs av icke-finansiella motivationsfaktorer. Ekonomiska incitament är därför inte alltid den bästa vägen att gå för att nå motivation och öka retentionen av strategiskt viktiga medarbetare. Forskare framhåller istället regelbunden mätning av de mest sannolika motivations- och/eller missnöjesprediktorerna kombinerat med genomgripande kommunikation av dessa. Detta ses som ett första steg för att aktivt hantera anställdas motivation – och i förlängningen förbättra retention och prestation hos nyckelpersonerna.

Talangerna är dessutom ofta medvetna om sitt eget marknadsvärde – samtidigt som många forskare menar att vi idag verkar på en marknad där utbudet av talanger minskar och efterfrågan ökar. HR bör därför tillsammans med andra viktiga funktioner i företaget utarbeta strategier som förbättrar företagets interna processer för att behålla talangerna i organisationen.

Mathilda Welin Brook
Mathilda Welin Brook är student på Service Management-programmet vid Lunds Universitet och intresserar sig för HR med fokus på kreativitets- och innovationsarbete. Utöver studierna främjar hon entreprenörskap som ordförande i FENA Helsingborg och ansvarar för Marknadsföreningen i Helsingborgsregionens Mentorskapsprogram. www.emwebe.se.
Mathilda Welin Brook

Senaste inlägg av Mathilda Welin Brook (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , ,

Ingen kommentar »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny