Vad är agil HR? – HRbloggen.se
Hem » läsvärt, praktisk HR, strategisk HR

Vad är agil HR?

Av den 9 mars 2012 942 visningar
AGIL HR. Agila metoder inspirerar till att tänka i helt nya banor kring hur vi samarbetar, rekryterar, sätter mål och ger feedback. Carl Blomberg har fördjupat sig i detta ämne och förklarar här vilka fördelar han ser ur ett HR-perspektiv.

Agila metoder såsom Scrum har på kort tid skapat ett helt nytt synsätt hur mjukvaror kan utvecklas genom sitt ökade fokus på snabb förändring, feedback och samarbete mellan människor. Det engelska ordet agile betyder just ”lättrörlig” eller ”vig”. I jämförelse med den traditionella vattenfallsmodellen (där ett steg måste vara klart innan man kan gå till nästa) innebär agila metoder ett mer flexibelt arbetssätt, där ständiga anpassningar till förändringar välkomnas under hela processen.

Det agila synsättet anser att det oftare är människor och kommunikation än verktyg och formella dokument som löser problem under utvecklingsarbetet. Om du kommer att tänka på Lean är du rätt ute – de agila metoderna är nära förknippat med Leanfilosofin där ständiga förbättringar (Kaizen) är en central del.

Det agila synsättet växer sig nu allt starkare även inom HR-världen. Jag är övertygad om att många HR-processer kan bli betydligt effektivare om de är mer agila/flexibla och mindre traditionella/rigida.

”Real-time” performance management

Performance management-processen med årliga medarbetarsamtal är ett bra exempel på detta. Det är uppenbart att förutsättningar hela tiden ändras, dels på grund av att marknaden förändras, men även interna faktorer såsom att medarbetare börjar och slutar. Frågan är varför det fortfarande är standard att alltid sätta mål för hela år, när risken att målen snabbt blir inaktuella är så stor? För många blir målsättning, som är ett väldigt effektivt verktyg i sig, snabbt värdelöst. Samma problem återfinns i återkoppling av mål och prestationer i allmänhet. Varför bara ha årliga medarbetarsamtal, när effekten av feedback blir så mycket högre om den ges oftare?

Talent Management-experten Josh Bersin, som är en stor anhängare av agila metoder, menar att det ligger i dagens dynamiska natur att performance management måste bli mer agil och ”real-time”. I ”Predictions for 2012” refererar han till en studie som visar att företag som mer regelbundet (varje kvartal eller ännu oftare) gör om mål presterar upp till 30 % bättre än de som gör det en gång om året. En siffra som enligt mig knappast är orimlig.

Ta tempen med snabbare medarbetarenkäter

En annan HR-process många medarbetare klagar över är medarbetarundersökningar. Hos många organisationer är den årliga undersökningen så stor och svår att resultatet är inaktuellt redan innan allt hunnit analyseras och presenteras för organisationen. Varför inte göra mindre, enklare undersökningar som visar trender över hela året istället? Ett företag löste till exempel detta genom att göra en iPad-app, där medarbetarna regelbundet fick svara på frågan hur de mådde innan de gick hem. På så sätt kunde HR tydligt se när medarbetare var mest stressade, och direkt agera utifrån det.

Vad jag tror på är alltså att försöka dela upp allt i mindre delar. I stället för att göra stora förändringar sällan borde vi lägga mer fokus på att göra små förbättringar hela tiden. Fungerar någonting dåligt måste det kunna rättas till snabbt. Här är agila metoder ett föredöme.

I en serie inlägg här på HRbloggen.se kommer jag att fördjupa mig inom några olika områden av agil HR. Kommentera gärna vad du tror och tycker om ämnet!

Carl Blomberg

Carl Blomberg

BloggarAgil HR
Carl Blomberg är personalvetare och grundare till bloggen Agil HR, där han skriver om hur Agile och Lean kan appliceras på HR. I bloggen blandar han egna tankar med forskning och konkreta exempel på vad organisationer kan göra för att arbeta smartare och kraftigt öka medarbetarnas engagemang. Frihet, transparens och fokus på inre motivation är viktiga ledord för Carl.
Carl Blomberg

@calleblomberg

Workday Guy at Spotify
Carl Blomberg

Senaste inlägg av Carl Blomberg (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , ,

Ingen kommentar »

 • Annelie skriver:

  Tack för ett oerhört intressant inlägg! Jobbar själv med HR på ett UX företag. Det är mycket inspirerande att läsa om nytänkande inom HR där man drar lärdom av nya och snabba processer i ständig förändring! Har även hittat vidare till din blogg & ser fram emot fler intressanta inlägg!

 • Calle skriver:

  Hej Annelie, och tack för berömmet!

  Mycket inom HR är traditionellt och det finns stort utrymme för nytänkande. Agila metoder känns som en naturlig utveckling.

 • Monica skriver:

  Mycket spännande artikel. Jag kan inte annat än att vara överens med dig. Därför är det också så viktigt att HR får lov att vara den strategiska samarbetspartnern i ett företag.

  Jaag har jobbat många år som ledare och även då HR Manager i en stor koncern, med stor rörlighet och flexibilitet, där detta helt klart i mina ögon skulle ha varit implementerat.

 • Karl-Gustav skriver:

  En intressant artikel och en tankeväckande vinkling över hur HR-arbetet måste utvecklas för att kunna fortsätta bidra till och påverka organisationens förutsättningar för att nå framgång.

  Jag har jobbat med HR-frågor och som ledare inom offentlig förvaltning en ganska långa tid. Resonemanget är logiskt och stämmer väl överens med dagens krav på snabba förändringar och de förväntningar på arbetsplatsen/arbetsgivaren som jag uppfattar att den nya generationen har på arbetslivet.

  HR-arbetet sitter idag många gånger fast i gamla strukturer och schabloner. För att inte stagnera eller försvinna måste det finnas på arenan som en proffessionell och efterfrågad aktör på arenan som bidrar till verksamhetens långsiktiga utveckling.

 • Piotr Kundu skriver:

  Tack för en bra artikel Carl.
  En stor anledning till att Agila metoder inte når sin fulla potential är tankevurpan om att ”agile” på engelska betyder lättrörlig och vig, dvs flexibel. En cirkusakrobat i denna mening är agil.

  Den riktiga betydelsen av ”agile” på engelska är ”nimble” och ”quick” som i ”mentally quick”. Där handlar det om att vara snabb, därför mäter man i agil utveckling ”burndown” och ”velocity”. Om flexibilitet var fokus så hade vi mätt hur snabbt vi byter fokus eller krav.

  Det vore synd om HR världen lånar in en i Sverige helt missförstådd utvecklingsmetod, bara för att någon har använt ”Google Translate” istället för en ordbok eller kollat synonymer på engelska.

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny