Peer-to-peer coaching – konsten att lära av varandra – HRbloggen.se
Hem » kompetens, org & ledarskap

Peer-to-peer coaching – konsten att lära av varandra

Av den 14 mars 2012 942 visningar
ORGANISATIONSUTVECKLING. Vår tids ökade förändringstakt ställer nya krav på ledare och medarbetare. Ett bra sätt att hantera denna osäkerhet är att lära sig av varandra genom peer-to-peer coaching, menar organisationspsykolog Jonas Mosskin.

Att leda människor och projekt har blivit allt mer komplext. Allting är föränderligt, inte ens den egna organisationen är fast. Men genom att lära av andra kollegors erfarenheter blir organisationen bättre rustad att möta framtiden. Mentorskap, traineeprogram och i viss mån coaching är exempel på aktiviteter som försöker överbrygga kunskap och erfarenheter mellan individer i arbetslivet.

Kraftfull metod för lärande

peer-to-peer coaching

En bättre metod för att ta tillvara erfarenheter i en arbetsgrupp är peer-to-peer coaching. Peer-to-peer coaching är en kraftfull metod, där en arbetsgrupp eller kollegor från olika avdelningar och nivåer skapar en lärande dialog för att ta tillvara på erfarenheter. Forskning och erfarenhet visar att lärande mellan kollegor är en viktig källa för lärande.

I stället för att bara en klok handledare eller mentor agerar expert, litar man helt enkelt till gruppens kunskaper och erfarenheter. Det har visat sig vara ett effektivt sätt att svetsa samman en grupp, tillvarata engagemang hos varje medarbetare samtidigt som organisationer blir mer effektiva. Gruppen får även en gemensam kunskapsbas och en metodik för samtal. I dialogen och erfarenhetsutbytet med andra kan goda exempel snabbt spridas i en organisation – vilket krävs i en global värld där konkurrensen är stenhård.

Systematiserat erfarenhetsutbyte

Utmaningen ligger i att skapa en god struktur kring lärandet, som säkrar att kvaliteten i samtalen och erfarenhetsutbytet blir hög. En hjälp på traven kan vara att systematisera erfarenhetsutbytet i en arbetsgrupp. Med hjälp av exempelvis en utomstående organisationspsykolog, kan en grupp lära sig att reflektera över sitt arbete och sin process. I dialogen och utbytet kan goda exempel spridas till andra kollegor, avdelningar och nyckelprojekt. Efterhand lär sig gruppen att själva reflektera över arbetet och organisationspsykologen kan lämna över ansvaret till gruppen själv.

Precis som några få träffar med en psykolog för coaching eller krissamtal kan ge en individ en knuff vidare, kan en grupp göra stora framsteg på bara några få träffar. Förbluffande ofta uppger människor att de blir mer effektiva av att reflektera över sitt arbete tillsammans med andra. I en tid när allt fler byter jobb allt oftare, är det livsviktigt för organisationer att snabbt slussa in arbetstagare och ta tillvara på medarbetarnas resurser. Vem vet, peer-to-peer coaching kanske blir 2010-talets metod för ett modernt arbetsliv?

Jonas Mosskin

Jonas Mosskin

OrganisationspsykologMosskin
Jonas Mosskin är leg. psykolog, coach och organisationskonsult i egen firma. Han har tidigare arbetat på St Lukas i Stockholm och sitter i styrelsen för föreningen Mind, som arbetar med psykisk hälsa.
Jonas Mosskin

@jonasmosskin

Rådgivare och Organisationspsykolog. Skriver om psykologi, kultur, ledarskap & hållbarhet i DN, Modern Psykologi. Psykologer läser böcker/tittar på film
Jonas Mosskin
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny