HR som kapitalförvaltare – HRbloggen.se
Hem » kompetens

HR som kapitalförvaltare

Av den 13 februari 2012 942 visningar
KOMPETENS. HR:s främsta uppgift är att förvalta kunskapskapitalet. Men för att kunna tillvarata företagets kunskap och kompetens måste även HR-funktionen ständigt utvecklas och utvärderas. Det menar vår studentbloggare Mathilda Welin Brook.

En av de viktigaste byggstenarna i ett företag eller en organisation är dess anställda. De anställda bidrar med kunskap, engagemang och vilja. Tillsammans skapar de synergieffekter som både är svåra att imitera för andra företag samtidigt som de bidrar till kreativa idéer som i förlängningen kan leda till konkurrensfördelar för det enskilda företaget. Men för att företaget skall kunna skapa dessa konkurrensfördelar måste de rätta resurserna anskaffas och de rätta kompetenserna förvaltas och tillvaratas. Både på individ och på organisationsnivå.

HR, resurserna och kompetenserna

Forskning har gång på gång visat på att organisationens resurser är det som skapar grunder till dess förmågor, processer och rutiner. Ofta brukar man säga att resurser som är värdefulla, unika och svåra att imitera kan leda till potentiell konkurrenskraft. Men det handlar i stor utsträckning hur duktigt företaget är på att organisera sina resurser. De immateriella resurserna i ett företag, såsom de anställdas kompetens och kunskap blir svårimiterbara eftersom de ingår i ett så socialt komplext sammanhang och hela tiden utvecklas tillsammans med företaget. Även HR-funktionen i sig kan utvecklas till en konkurrenskraft.

Checklista – Utvärdering och utveckling

Företaget har flera olika kompetenser och resurser som måste förvaltas. Dessa bör kontinuerligt utvärderas för att sedan kunna utvecklas. HR fungerar här som ett stöd för organisationens olika divisioner. Nedan följer en lista över hur HR framgångsrikt kan utvärdera och utveckla både sina egna resurser och kompetenser samt de anställdas. Detta för att utveckla dem till företagsspecifika förmågor och på så sätt arbetas in i organisationens kunskapsstruktur.

  • Identifiera nyckelresurser och kompetenser
  • Värdera ovanstående resurser och kompetenser
  • Värdera betydelse
  • Värdera styrkorna
  • Utveckla strategier gällande implementering
  • Exploatera styrkorna
  • Hantera svagheter

Utan olika kompetenser och kunskap existerar inte företaget. Så enkelt är det. Företagets anställda är och måste förvaltas som en resurs och en källa till konkurrensfördelar. Detta är vida känt.

Men även den egna HR-funktionen måste ständigt utvärderas och utvecklas. Genom detta förbättras företagets förmåga att tillvarata kunskap och kompetens. Just kunskaps- och kompetensdelning ser jag som ett utav HR-funktionens huvudområden. HR är en enda stor kapitalförvaltningsavdelning. HR ser till att rätt resurser kommer in i företaget och ser sedan till att utveckla dessa resurser så att de kan skapa fördelar för organisationen.

Mathilda Welin Brook
Mathilda Welin Brook är student på Service Management-programmet vid Lunds Universitet och intresserar sig för HR med fokus på kreativitets- och innovationsarbete. Utöver studierna främjar hon entreprenörskap som ordförande i FENA Helsingborg och ansvarar för Marknadsföreningen i Helsingborgsregionens Mentorskapsprogram. www.emwebe.se.
Mathilda Welin Brook

Senaste inlägg av Mathilda Welin Brook (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny