Trendspaning: Agile Performance Management – HRbloggen.se
Hem » talent management

Trendspaning: Agile Performance Management

Av den 14 februari 2012 942 visningar
TALENT MANAGEMENT. I takt med omvärldens allt snabbare förändringar, krävs allt tätare uppföljningar av mål och löpande feedback på prestationer. Agil prestationshantering spås ersätta tunga och långa prestationsprocesser.

Vaknade i fredags morse till en breathtaking (vad heter det på svenska??) soluppgång över Alperna som ramar in flygplatsen i Geneve. På planet hem hade jag varken bok eller artikel att läsa, så utnyttjade tillfället att skriva ner lite tankar runt agil prestationshantering som jag vill dela med er.

Bakgrund och grundtankar

Agila metodiker (lättrörliga och iterativa) har de senaste åren exploderat inom management. Allt började med att Toyota skapade sitt koncept för LEAN Production och började fokusera på principer som Continouos improvement, Eliminate waste och Empowerment of staff. Dessa principer spred sig snabbt från produktionslinorna och började genomsyra andra delar av organisationerna, t ex IT och i samband med utveckling av IT-system.

Några förgrundsfigurer inom IT systemutveckling träffades i Snowbird i Utah 1994 för att diskutera varför det var så svårt att driva framgångsrika IT-utvecklingsprojekt. De utvecklade ett antal principer som de kallade  ”The agile manifesto” (agilemanifesto.org) som skulle leda till bättre kvalitet och fler lyckade projektgenomföranden. Utvecklingsmetodiker som SCRUM och Xtreme Programming föddes.

Grundtankarna i dessa metoder är att minimera dokumentation, öka kommunikation, ge mer makt åt ”de som gör jobbet” (jämför Toyotas empowerment av arbetarna på linan) och kortare utvecklingscykler med täta releaser till användare där man matar tillbaka feedback till projektet löpande. På detta sätt ökar chansen att det man levererar verkligen är det som användarna efterfrågar och behöver.

Agila principer inom HR

De agila principerna går faktiskt att applicera på det mesta här i livet, och nu har turen kommit till strategisk HR och Performance Management. Allt för att i slutändan uppnå ett bättre resultat och en högre lönsamhet.

intervju-feeback

Grundtanken i Agil prestationshantering (Agile Performance Management) är att göra sig av med de tunga och långa prestationsprocesserna. Problemet med dessa är att man inte löpande arbetar mot de mål som man satte upp i början av året utan när prestationsutvärderingen börjar närma sig vid årets slut (annual eller year end review) så har många inte ägnat sina mål så mycket tid som de kanske borde ha gjort. Målen kan vid det laget dessutom vara ganska inaktuella om man inte har arbetat med löpande uppdatering.

Löpande uppföljning och feedback

Med ett agilt förhållningssätt bör en kontinuerlig uppföljning och uppdatering ske av de individuella målen, i takt med att omvärlden förändras, kanske så ofta som en gång i månaden. Löpande feedback från projektmedlemmar, kollegor och t o m kunder spelar också en roll när man utvärderar VAD man uppnått och HUR. En diskussion runt mål och aktiviteter med närmaste chef bör hända mycket oftare än en gång om året. Tanken är ju att omvärldens allt snabbare förändringar och krav på organisationen skall återspeglas i varje medarbetares individuella mål och även de mer övergripande företagsmålen. Nyckelordet här är som så ofta naturligtvis – balans!

Pia-Maria Thorén
Pia-Maria Thorén är civilekonomen och IT-konsulten som blev vd för det svenska konsultföretaget GreenBullet, där hon hjälper företag med helhetslösningar inom Talent Management. Pia-Maria är också föreläsare och erfaren processledare.
Pia-Maria Thorén
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Ingen kommentar »

 • Calle skriver:

  Agila metoder kombinerat med performance management är ett extremt spännande område. Precis som att Agile uppstod som en motreaktion på den trögrörliga ”vattenfallsmodellen” inom mjukvarutveckling (projekt där allting sker steg för steg) tror jag det finns ett stort behov av att göra prestationshanteringen mer flexibel.

  Att bara sätta mål en gång om året kan ge väldigt låg effekt eftersom förutsättningar inom organisationer ständigt förändras, vilket gör att många mål blir inakuella snabbt. Likså är det egentligen väldigt märkligt att många bara utvärderar prestationer en gång om året.

  Istället för att göra stora förändringar en gång om året borde vi göra små förändringar hela tiden. Fungerar någonting dåligt måste det kunnas rättas till snabbt, liksom att goda beteenden måste belönas.

  Besök gärna min blogg agilhr.se, där jag skriver mer om just detta.

 • Daniel Mälsjö skriver:

  Intressant inlägg!

  Kan dock invända mot att vi ska följa upp på våra individuella mål varje månad! Det är på tok för sällan, våra individuella mål ska vi möta och bli coachade på varje vecka. Det är först då vi kan säga att vi driver performance management såsom det borde vara!

  Vi själva har jobbat med detta förhållningssättet de senaste 15 åren så för oss är det självklart att du behöver driva din organisation utifrån frekvens i uppföljning och tydlighet i vad som ska åstadkommas.

  Vilket resultat är då egentligen möjligt? Svar hittar du på http://www.qeep.com

  Mvh // @resultatcoachen

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny