Miljöns betydelse för kreativiteten – HRbloggen.se
Hem » arbetsmiljö, org & ledarskap

Miljöns betydelse för kreativiteten

Av den 12 januari 2012 942 visningar
FÖRETAGSKULTUR. Miljön spelar en stor roll för kreativiteten i en organisation. Vår studentbloggare Mathilda Welin Brook ger här konkreta tips på hur HR kan underlätta kreativitetsflödet.

Kreativitet och nytänkandeMin övertygelse är att HR är en del av ett företags ryggrad. HR underlättar, understödjer och skapar förutsättningar för ett företags framgång. När det kommer till kreativitetsarbetet i ett företag har HR alltså en viktig roll att spela (se tidigare inlägg).

I det här inlägget ska jag prata om hur HR och andra enheter i företaget kan samverka för att skapa kreativitetsgynnande miljöer. Där kompetenser sammanlänkas och oplanerade möten premieras. Forskning visar att miljön är en viktig beståndsdel i kreativitetsarbetet så nedan följer ett antal tips för att underlätta kreativitetsflödet i just din organisation.

Underlätta det personliga mötet

Det första man bör lägga märke till när det gäller kreativitetsarbetet i ett företag är att allt kreativetsarbete gynnas av människor i samverkan. En kreativitetsgynnande miljö är en miljö som är attraktiv för möten. Konkurrens, samarbete och samtal boostar idégenereringen och dess spridning. Mötet mellan medarbetare och människor från andra typer av företag och organisationer ska alltså premieras. Oplanerade möten anses öka det slumpmässiga kompetensutbytet. Det personliga mötet, det vill säga att medarbetare träffas ansikte mot ansikte, är överlägset alla andra kommunikationsformer. Ett företags olika enheter bör alltså sträva mot att skapa plats för personliga möten.

Skapa en stimulerande miljö

Vi mår bättre av positiva och varierande intryck. Det visar forskningen tydligt. Sambandet mellan produktivitet och arbetsmiljöns utformning har lett till att den sistnämnda numer premieras. Dagsljus, växter, trevliga pausutrymmen och genomtänkt färgsättning är viktigt för att påverka hur medarbetarna mår. För att främja idéutbyte och kreativitet bör man som ansvarig kombinera harmoni och trevnad med överraskande och motsägelsefulla moment. Detta för att stimulera hjärnan att tänka nytt och stort. Miljön skall alltså innehålla en dos av allt.

I nästa del av HR och kreativitetsfrämjande arbete diskuteras hur kreativitet och idéutveckling stärks av att medarbetare får ökad handlingsfrihet (empowerment). Möjlighet att lösa problem individuellt när de uppstår och individualiseringen av arbetsupplägget är här viktiga aspekter.

Mathilda Welin Brook
Mathilda Welin Brook är student på Service Management-programmet vid Lunds Universitet och intresserar sig för HR med fokus på kreativitets- och innovationsarbete. Utöver studierna främjar hon entreprenörskap som ordförande i FENA Helsingborg och ansvarar för Marknadsföreningen i Helsingborgsregionens Mentorskapsprogram. www.emwebe.se.
Mathilda Welin Brook

Senaste inlägg av Mathilda Welin Brook (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny