Regeringen satsar på ökad jämställdhet i arbetslivet – HRbloggen.se
Hem » jämställdhet

Regeringen satsar på ökad jämställdhet i arbetslivet

Av den 12 oktober 2011 942 visningar
JÄMSTÄLLDHET. Regeringen har beslutat att tillsätta en delegation för jämställdhet i arbetslivet. Delegationen ska utreda kvinnors och mäns olika villkor och lämna förslag på insatser som kan främja jämställdhet i arbetslivet och minska lönegapet mellan kvinnor och män.

Hillevi Engström - Foto: Johan ÖdmannDet finns fortfarande brister i jämställdhet när det gäller kvinnors och mäns möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och i näringslivet, att stanna kvar och utvecklas i arbetslivet liksom att kunna kombinera arbete och familjeliv.

– I kvinnodominerade sektorer är karriär- och utvecklingsmöjligheterna ofta begränsade, vilket måste ses som ett allvarligt samhällsproblem. Det är orimligt att vi 2011 fortfarande har en könssegregerad arbetsmarknad, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

Lönegapet mellan kvinnor och män är i stort sett detsamma som för tjugo år sedan.

– Flickor lyckas bättre än pojkar i skolan, men lönekuvertet förblir tunnare. Det är dags att kvinnors utbildning lönar sig lika mycket som männens. Att lönegapet ska fortsätta minska är en viktig jämställdhetsprioritering, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Dessutom har kvinnor en lägre sysselsättningsgrad än män. De arbetar deltid i betydligt större omfattning än män, både frivilligt och ofrivilligt, även om andelen heltidsarbetande har ökat de senaste tio åren. Och avgiftsbestämda pensionssystem innebär att skillnaderna mellan kvinnor och män har effekter även efter det att arbetslivet avslutats.

Delegationen för jämställdhet i arbetslivet ska under tre års tid utreda kvinnors och mäns olika villkor och lämna förslag på insatser som kan främja jämställdhet i arbetslivet och minska lönegapet mellan kvinnor och män. Delegationen ska även bjuda in till debatt och sprida information. Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, har utsetts till ordförande.

Läs mer i regeringens kommittédirektiv »

[Foto: Johan Ödmann]

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , ,

Ingen kommentar »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny