Strategier saknas i arbetsmiljö- och hälsoarbetet – HRbloggen.se
Hem » arbetsmiljö, hälsoarbete

Strategier saknas i arbetsmiljö- och hälsoarbetet

Av den 6 september 2011 942 visningar
ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA. Trots ett hälsofrämjande fokus, jobbar bara en femtedel av Sveriges organisationer strategiskt med arbetsmiljö- och hälsofrågor. Det visar vår unika undersökning. Avsaknad av specifika mål kopplade till ekonomiska termer verkar vara det som gör att frågorna inte prioriteras.

Arbetsmiljö-trafikljusmodellen-smileysVårt test om strategiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete har fått stort gensvar. Efter tre och en halv vecka har nästan 250 personer genomfört testet. Tack alla ni som medverkat!

Vi presenterar nu en sammanställning av undersökningen. En detaljerad rapport kan laddas ned som pdf-fil här.

Stora skillnader mellan organisationer

Inledningsvis kan vi konstatera att det är stor skillnad på hur organisationer arbetar med arbetsmiljö- och hälsofrågor. Från toppen, en dryg tredjedel som svarar att de står högt på ledningens agenda. Till botten, en femtedel som tror att deras arbetsplats inte ens skulle bli godkänd i en arbetsmiljöinspektion.

En femtedel av dem som svarade hamnade på grönt ljus, vilket innebär 6-8 gröna svar och att man alltså arbetar 75-100 % strategiskt med arbetsmiljö och hälsa. Men hela 60 % hamnade på rött ljus och en femtedel av respondenterna fick inte ett enda grönt svar (0 %). Lite skrämmande, hur ser arbetsmiljön ut i dessa organisationer?

Hälsofrämjande fokus – men bristande engagemang uppifrån

Glädjande nog svarar dock en majoritet (60 %) att arbete med hälsa och arbetsmiljö sker för att öka frisknärvaro och skapa förutsättningar för goda prestationer. Det tyder på ett hälsofrämjande fokus.

Hos resterande 40 % sker arbetet främst för att undvika rehabilitering och sjukfrånvaro eller för att lagen kräver det. Att siffran inte är högre, kan bero på bristande engagemang uppifrån. Det är bara hos en tredjedel av organisationerna som arbetsmiljö- och hälsofrågor står högt på ledningens agenda.

Följer arbetsmiljölagen, men inte mycket mer

När det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet, gör majoriteten pliktskyldigt det de anser att lagen kräver. Vilket brukar innebära skyddsronder och medarbetarundersökningar en gång om året (56 %). Mer sällan (27 %) sker arbetet kontinuerligt och integrerat i all verksamhet. Kanske är det också därför endast 30 % ser tydliga resultat av sitt systematiska arbetsmiljöarbete?

Värt att notera är också att en femtedel tror att deras arbetsplats inte skulle klara en arbetsmiljöinspektion.

Affärsmässigt fokus saknas

Hos nära hälften av organisationerna ser man inte på frågor som rör hälsa och arbetsmiljö ur ett ekonomiskt perspektiv. Endast en dryg fjärdedel har konkreta, mätbara mål som följs upp kontinuerligt. Övergripande mål finns ofta, men kanske är de för luddiga eller mer av en pappersprodukt än strategiska nyckeltal.

Bara hälften svarar att aktiviteter/utbildningar och andra medel utgår från behovsinventering och är kopplade till de mål som finns. För övriga organisationer saknas alltså strategi. Troligtvis är det också i dessa organisationer som man ser arbete med hälsa och arbetsmiljö som återkommande kostnader snarare än lönsamma investeringar i personalen.

Slutsatser för HR

Kan avsaknad av specifika mål kopplade till ekonomiska termer vara det som gör att frågorna inte alltid prioriteras? Det är ju i så fall positivt för HR. Man ska tala med bönder på bönders språk och med lärda män på latin, lyder ett gammalt ordspråk. Och siffror brukar vara det språk ledningen förstår. Då gäller det ”bara” för HR att påvisa vilka ekonomiska vinster som strategiskt arbete med hälsa och arbetsmiljö kan medföra.

Och ni som var en av de 15 som fick 100 % i testet: hör gärna av er till oss och dela med er av erfarenheter och vinster ni uppnått.

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , ,

Ingen kommentar »

  • Lennart Stenberg skriver:

    Jag har en fråga kring HR:s engagemang i arbetsmiljöfrågor till Christin och Annika – fick ni fram hur många HR-chefer av dem ni haft kontakt med som är ordförande i Arbetsmiljökommittén (fd Skyddskommittén)i resp verksamhet/företag? Om det är få så är där en utmärkt början på engagemanget!
    Jag är själv ordförande i vår AMK sedan 2008. Vi möts 3-4 ggr per år och stämmer av läget bakåt och tittar också framåt.

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny