Vad gör en hälsoinspiratör? – HRbloggen.se
Hem » hälsoarbete

Vad gör en hälsoinspiratör?

Av den 11 augusti 2011 942 visningar
HÄLSOARBETE. Hälsoinspiratör, friskvårdshandledare, hälsocoach… kärt barn har många namn. Och deras uppdrag varierar på olika arbetsplatser, allt från att fungera som informatörer och aktivitetsanordnare till att vara delaktiga i det strategiska hälsoarbetet. De är HR:s förlängda arm ut i organisationen gällande hälsofrågor.

Marie Persson, HR-chef på Graflunds berättar:

”Att arbeta med hälsoinspiratörer har vi funnit vara ett bra stöd för både chefer och medarbetare i det långsiktiga hälsoarbetet. Våra hälsoinspiratörer har i uppgift att vara bollplank för chefer och medarbetare beträffande hälsofrämjande åtgärder, att öka kunskaperna om hälsa och välbefinnande i organisationen genom information, att marknadsföra/planera/anordna hälsofrämjande aktiviteter. Dessutom deltar hälsoinspiratörerna i utvecklingen av företagets friskvårdssatsningar, som syftar till ökad hälsa, motivation och trivsel på arbetsplatsen.”

Funderar ni på att införa funktionen i er organisation? Eller finns den redan men ni vill vidareutveckla den? Några frågor att fundera över:

  • Syfte och mål, vad vill ni att inspiratörerna ska uppnå?
  • Vilka resurser, som tid och pengar, har de att tillgå?
  • Vilka passar bra som inspiratörer inom organisationen?
  • Vilken kompetens krävs? Finns den eller behövs kompetensutveckling?
  • Vilket stöd får inspiratörerna? Från HR, chefer, skyddsombud, externa resurser, m.m.

HälsoinspiratörDet viktiga är att det är just en funktion, att inte enbart förlita sig på ”eldsjälar” inom organisationen. Och att rollen är tydlig för dem som innehar den samt för övriga medarbetare och chefer i organisationen.

Hälsa på jobbet påverkas av fysiska, psykiska och sociala aspekter. Hälsoinspiratörerna bör ha kunskap om och intresse av dessa tre aspekter. Det händer ibland att hälsogruppen blir en grupp för de som tränar mest och fokus hamnar enbart på fysisk aktivitet. Det kan skapa tvärtom-effekt på övriga om hälsoarbetet för dem framstår som elitträning för utvalda.

Med rätt förutsättningar är hälsoinspiratörer en fantastisk funktion. De är, som tidigare nämnt, er förlängda arm ut i organisationen men även in. De finns bredvid medarbetarna i vardagen och kan snappa upp mycket värdefull information kring hur organisationen mår och hur ni kan arbeta för ständiga förbättringar.

Christin Berg
Christin Berg är processledare och utbildare inom strategiskt hälsoarbete och kommunikation, bl a på vår utbildning Strategiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete. Christins fokus ligger på att skapa förutsättningar för friskare och mer effektiv personal. Hennes utgångspunkt är att mår du bra kan du också prestera bra.
Christin Berg
Christin Berg

Senaste inlägg av Christin Berg (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny