Så skapar HR engagemang för arbetsmiljö och hälsa – HRbloggen.se
Hem » arbetsmiljö, hälsoarbete

Så skapar HR engagemang för arbetsmiljö och hälsa

Av den 12 augusti 2011 942 visningar
ARBETSMILJÖ & HÄLSA. Många företag stoltserar med att personalen är deras främsta resurs. Därför bör personalens välbefinnande och den miljö de verkar i – fysisk, psykisk och social – vara av största vikt. Hur kan då HR arbeta för att skapa ett större engagemang för dessa frågor?

Ett strategiskt arbete för att främja god hälsa och arbetsmiljö borde hamna om inte överst på agendan så rimligtvis på en pallplats. För dem som arbetar med frågor som rör HR och personal är detta självklart. Så frustrationen om frågorna bortprioriteras av vd, ledning och chefer kan givetvis bli stor.

Viktiga framgångsfaktorer

Enligt arbetsmiljölag ska alla arbetsplatser arbeta för att motverka att ohälsa uppstår. Det är en rätt låg ribba. Givetvis finns många organisationer där engagemanget för hälsa och arbetsmiljö är mycket, mycket större. Där hälsa och arbetsmiljö ses som självklara och viktiga framgångsfaktorer. Men i många andra organisationer är arbetsmiljö och hälsa tyvärr något som behandlas när det finns tid och resurser över eller enbart då lagen så kräver.

Jag tror egentligen att det är få ledningsgrupper eller chefer som tycker att frågorna är oviktiga. Inte många kan heller missa kopplingen mellan hur medarbetarna mår och hur deras arbetsmiljö är, med hur de också presterar på jobbet. Men det kan upplevas lite luddigt och svårhanterligt.

Påvisa vinster

För HR gäller det att påvisa fler vinster och framför allt att konkretisera dem. Vinster för enskilda medarbetare, för arbetsgrupper och för organisationen i stort.

  • Vad skulle det innebära för er organisation om ni ökade er frisknärvaro med två procent?
  • Om ni kunde minska antalet arbetsrelaterade sjukdomar med tre om året, vilken skillnad kan det medföra?
  • Ett höjt NMI, nöjdmedarbetarindex, med fyra steg, hur skulle det avspeglas i organisationen?

Tänk i form av minskade kostnader, bättre kundvård, ökad produktion eller se till andra nyckeltal som följs i just er verksamhet. Och koppla ihop HR-strategin med den övergripande affärsstrategin.

Gratis test

Vi på HR etc har tagit fram ett gratis test som ger dig svar på hur affärsinriktat ni egentligen jobbar med arbetsmiljö- och hälsofrågor i er organisation. Test: Hur strategiskt jobbar ni med arbetsmiljö och hälsa? »

Missa heller inte vårt uppskattade seminarium den 15 september!

Christin Berg
Christin Berg är processledare och utbildare inom strategiskt hälsoarbete och kommunikation, bl a på vår utbildning Strategiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete. Christins fokus ligger på att skapa förutsättningar för friskare och mer effektiv personal. Hennes utgångspunkt är att mår du bra kan du också prestera bra.
Christin Berg
Christin Berg

Senaste inlägg av Christin Berg (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny