Hälsotest vid rekrytering – HRbloggen.se
Hem » hälsoarbete

Hälsotest vid rekrytering

Av den 17 juni 2011 942 visningar
REKRYTERING/HÄLSA. I veckan uttalade jag mig om hälsotest vid rekrytering i en artikel i Metro Jobb. Visst ser jag en fara i att hälsokontroller kan användas för att sålla bland kandidater, att det riskerar skapa ett A- och ett B-lag. Men samtidigt kan det vara bra att inför en anställning få veta vilka krav arbetet ställer på dig och din hälsa och hur du matchar dessa.

Hälsotest vid rekryteringEn vän som sökte jobb på ett fondbolag i Stockholm för ett par år sedan blev skickad för att göra en hälsokontroll. Hon testades, fick bekräftelse på att hon var i god fysisk form och blev erbjuden jobbet. Nu valde hon ett annat arbete, men jag blev nyfiken på hur arbetsgivaren hade agerat om resultatet hade varit mindre bra. Och förvånad över att hon inte fick någon förklaring till varför hon skulle hälsokontrolleras. Det var första gången som jag hörde talas om hälsotest som en del av rekryteringsprocessen för ett arbete som inte direkt är kopplat till fysiska prestationer, något som förefaller att bli allt vanligare idag.

Även kontorsarbete kräver kondition

Hälsotest innehåller vanligtvis att blodtryck, blodsocker, längd/vikt, lungfunktion och kondition undersöks. Efter konditionstest kan ett testvärde, mått på kondition, tas fram. För att bli antagen till polis och kustbevakning krävs ett testvärde på omkring 45. En städare, som har ett fysiskt krävande arbete, behöver ungefär detsamma för att inte riskera förslitningsskador av jobbet. Det känns rätt självklart att vi måste ha en viss fysisk kapacitet för att klara av nämnda yrken. Men även vid kontorsarbete har du stor nytta av ett testvärde på 35, vilket motsvarar en medelgod kondition. Kropp och hjärna kan då syresättas under åtta timmars arbete utan större ansträngning.

Nu är det inte så att folk med sämre kondition behöver prestera sämre på jobbet. Men de behöver nyttja en högre grad av sin fysiska kapacitet och kan därför känna sig slutkörda efter arbetsdagen när energi behövs till andra måsten och roliga saker. Obalans i krav och kapacitet kan på sikt leda till stressrelaterade besvär och ohälsa. Detta vill förhoppningsvis både arbetstagare och arbetsgivare undvika. Därav kan det vara bra att inför anställning få veta vilka krav arbetet ställer på dig och din hälsa och hur du matchar dessa. Precis som du säkert vill veta hur dina övriga förmågor/kompetenser matchar tjänstens krav. Oavsett vilket arbete det gäller.

En lucka i CV:t kan fyllas genom intern eller extern utbildning om personen i övrigt verkar rätt för jobbet. Detsamma gäller hälsa. Arbetsgivaren kan, genom ett strategiskt arbete med att främja hälsa och arbetsmiljö, underlätta för medarbetaren att utveckla sin hälsa. Eller åtminstone upplysa om vad som krävs för att ohälsa inte ska uppstå på grund av jobbet så att personen kan arbeta med detta själv.

Arbetsrättsliga aspekter

Hälsotestet kan alltså antingen bekräfta att man är lämpad för arbetet och/eller ge motivation till att göra vissa ändringar i livsstil. Detta gynnas både framtida arbetstagare och arbetsgivare av. Men arbetsgivare måste vara tydliga och förklara vad, hur och varför hälsotester genomförs. De bör upplysa om sekretess och givetvis ha Diskrimineringslagen i åtanke så att de inte ställer krav som indirekt kan komma att diskriminera på grund av kön, ålder och funktionsnedsättning.

Den världsberömda brittiska forskaren Stephen Hawkings resultat i ett hälsotest skulle med all säkerhet vara uruselt. Det skulle nog knappast vara möjligt att få fram ett tal på testvärde för honom. Men han toppresterar idag och har så gjort i många år. Extremt men tydligt exempel på att det är många parametrar som spelar in för prestation och att hälsa bara är en av dem. Jag hoppas att det inte är naivt av mig, men det tror jag att arbetsgivare och rekryterare är väl medvetna om.

Christin Berg
Christin Berg är processledare och utbildare inom strategiskt hälsoarbete och kommunikation, bl a på vår utbildning Strategiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete. Christins fokus ligger på att skapa förutsättningar för friskare och mer effektiv personal. Hennes utgångspunkt är att mår du bra kan du också prestera bra.
Christin Berg
Christin Berg

Senaste inlägg av Christin Berg (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , ,

Ingen kommentar »

 • Om resultatet inte är av betydelse för om man får jobbet eller inte så har testet inte där att göra. Att göra ett test bara för attgöra det är helt meningslöst och skapar bara en osäkerhet runt hur det används.

  Om jag söker som Lots så kan tex ett syntest vara bra. I det yrket är det ett klart handikapp om man är rödgrönfärgbilnd.

  Om jag söker som master blender på ett whiskydistilleri så är nog ett nästest nästan en förutsättning.

  Om jag söker som polis så är fysisk styrka och kondition bra.

  Men kom inte och säg att det har en stor betydelse vid ordinärt kontorsarbete. Och har det inte det så varför testa? Det får väl vara nån måtta på vad vi testar bara för testandets skull.

  Fram för relevanta rekryteringstester. behandla kandiddater med respekt och slösa inte med deras tid i onödan (en kandidat som söker 50 jobb kan annars genomföra 50 hälsotester). Det enda som tjänar på detta är testföretaget.

  Christian

  • Lotat skriver:

   Jag funderar vad du bygger kommentaren på att konditionsvärde inte är av betydelse i ett kontorsarbete. Allt arbete, allt liv kräver syre och energi i olika mängd.

   Vad är relevanata rekryteringstester enligt dig? Det är inte bra och hälsosamt att utsättas för ett arbete jag inte fysiskt är rustad för, det påverkar hela livssituationen.
   Hur kan det vara att slösa med andras tid när vi pratar om att bevara hälsan?

 • Håller med Christian. Om testet inte påverkar rekrytering finns det ingen anledning att göra det. Handlar det om att hjälpa personalen så är det bättre att ha hälsa som en del av det kontinuerliga arbetet.

 • Bertil Törestad skriver:

  Nu införs hälsotest! Det var bara att vänta något liknande. Efter allt intervjuande och testande med prestations- och personlighetstest med mycket låg reliabilitet och validitet söker man desperat vidare för att kunna pungslå sina kunder ännu mer. Hälsotester eller screening är till 95 % onödiga och fångar möjligen upp till synes avvikande resultat, vars utredning bara skapar oro. Alla människors testresultat ligger inte inom förväntad del av normalfördelningen.
  Jag tycker rekryterare ska hålla sig till sin ”magkänsla”. Den är väl vetenskaplig nog för dem.

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny