Konflikt, konflikthantering och konfliktlösning: en förståelse – HRbloggen.se
Hem » läsvärt, org & ledarskap

Konflikt, konflikthantering och konfliktlösning: en förståelse

Av den 13 maj 2011 942 visningar
ORGANISATION & LEDARSKAP. Det som gör konflikter på jobbet till svårigheter och obehag är bristen på kunskap. Vi måste till att börja med lära oss vad en konflikt är. I första delen av vår nya artikelserie om konflikter ger konfliktlösare Gustav Bates dig en förståelse för begreppen. [Illustration © Sofia Olsson.]

Konflikt. Illustration av Sofia Olsson

 

DET SOM GÖR våra konflikter till svårigheter och obehag i våra liv är vår brist på kunskap. Vi måste först lära oss vad en konflikt är. Första steget är att faktiskt förstå de ord som vi använder för att tala om konflikter. Det kan kännas allt för elementärt, men unna dig då lyxen av att tänka djupare än vad du tidigare har gjort i ämnet.

Begreppen inom detta fält är ofta väldigt värdeladdade och förknippas med det som upplevs som svårt och tråkigt, men det är skillnad på känslor och verklighet.

Läs orden konflikt, konflikthantering och konfliktlösning och fundera i några sekunder på vad du tänker att skillnaden är. Troligtvis har du inte haft tillfälle att stanna upp och fundera på hur du definierar begreppen. I så fall kan dina följande tankar bli revolutionerande för resten av ditt liv.

Konflikt

En definition av konflikt kan vara som följer: Konflikt uppstår när en vilja, ett behov eller en önskan möter motstånd.

Definitionen är oerhört vid för att den ska kunna innesluta väldigt mycket. Jag tänker att gemene man drar sig för att använda begreppet konflikt. Istället är det när konsekvenserna blivit kända som man kallar det för konflikt. Min uppfattning är att det minskar och ibland till och med omöjliggör möjligheten att på ett tidigt stadium skapa utrymme att lösa konflikten eller ens hantera den på ett smart sätt.

Det är viktigt att kalla mycket av det som du i vardagen kallar för problem för konflikter istället. (Däremot kan konflikter vara problem). Om du gör det kommer nämligen oddsen för att du ska kunna lösa dem att öka dramatiskt.

Konflikthantering och konfliktlösning

Att ordet konflikt skiljer sig från konflikthantering och konfliktlösning är uppenbart, men hantering och lösning då? Hur skiljer de sig åt? Nu skulle jag vilja höra vad du tänker men i brist på det så erbjuder jag dig mina tankar.

Jag börjar med att fastslå att det är stor skillnad mellan att hantera och att lösa något. Den största skillnaden mellan hantering och lösning ligger i de olika värdegrunder som påverkar hur man gör efter att en konflikt har uppstått. Lite bakvänt kan man säga: vad du gjorde bestämde hur du tänkte. Men man kan bestämma sig för att hantera en konflikt i förväg också. Dock måste man då veta vad skillnaden mellan att hantera och lösa är.

Konflikthantering

 • Att hantera konflikter innefattar handlingar och beteenden som sträcker sig från att döda för en kaka till att dela på en kaka.
 • Konflikthantering har inte en ”nöjdgaranti” och innebär inte att alla per definition ska känna sig nöjda med resultatet. Har ena parten i en konflikt tillräckligt med makt kan den påtvinga den andra det den vill.
 • Konflikthantering har oftast inte ett långsiktigt perspektiv. Man hanterar situationen här och nu och ser inte så mycket till framtida konsekvenser. Däremot hoppas man att de insatser man har gjort ska räcka till för att behålla ”status quo”.
 • Konflikthantering kan dock vara ett steg för att uppnå konfliktlösning, det kan till och med vara nödvändigt för att kunna uppnå konfliktlösning.
 • Konflikthantering kan vara det bästa man kan göra till en början.

Konfliktlösning

 • Konfliktlösning är att gå från motstånd till medkraft, det handlar om att omvända destruktiv energi till konstruktiv energi.
 • Konfliktlösning innebär att alla inblandade parters behov blir undersökta och tillgodosedda.
 • Konfliktlösning måste innehålla en ordentlig observation om hur situationen ser ut idag. Alla inblandade parter måste gemensamt göra en bedömning av hur det är just nu.
 • Konfliktlösning kräver att man har en plan för framtiden och att alla inblandade parter är med och planerar för framtiden. Inte bara för att den aktuella konflikten ska kunna lösas, utan även för att man ska kunna veta hur man ska göra om det uppstår en ny konflikt i framtiden.
 • Konfliktlösning har med andra ord en ”nöjdgaranti”.
 • Konfliktlösning handlar om dig.
 • Konfliktlösning är bra för alla parter och består genom tiden.

Varför är det då viktigt att kalla saker vid dess rätta namn?

Om du blev uppringd av en kamrat som säger: ”Jag ska ta mig till torget, hur tar jag mig dit?” så blir med största sannolikhet din första motfråga: ”Var är du nu då?”

Detta symboliserar mycket av de största problemen med våra konflikter, vi tänker inte ens tanken på att ta reda på vart vi befinner oss eller hur det ser ut eller ens vart vi vill. Det enda vi gör är att kämpa för att komma därifrån. Det leder bara till att vi i bästa fall för stunden kan fly från det som vi upplever som obegagligt/besvärande/trist/jobbigt/onödigt etc. Det blir bara ett reaktivt mönster som egentligen bara återskapar det som vi redan hade fast i en ny form.

Tyvärr är det bara när vi har ont som vi kommer ihåg hur det är, vi tenderar att inte tänka eller lägga två strån i kors när vi inte befinner oss mitt uppe i en konflikt, snarare så anstränger vi oss att glömma bort!

Vi låter våra konflikter dränera vår energi, all den där härliga energin som vi skulle kunna lägga på att gå omkring och känna lycka, bubblande skratt, ömhet etc.

Nästa del i serien ska handla om en förståelsemodell av konflikters struktur, där vi ska titta på vilka ledtrådar vi kan använda för att ta reda på vad konflikten egentligen handlar om. För 99,9997 av gångerna handlar de om något annat än vad du tror eller ser!

Gustav Bates

Gustav Bates

Konfliktlösare & UtbildningspedagogJagochBates
Gustav har arbetat med konflikter sedan början av 2000-talet. Som konfliktlösare befinner han sig hos allt från multinationella företag till individer, allt från lugna skolbänkar till hätsk verklighet.
Gustav Bates

@gustavbates

JagochBates är mitt företag!
Gustav Bates
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , ,

Ingen kommentar »

 • Lena Hammarbäck skriver:

  Jag håller inte riktigt med om skillnaden på hantering och lösning. Som konsult erbjuder jag stöd i att tillhandahålla en process som leder till en konfliktlösning. Det är konflikthanteringen som erbjuds. Konfliktösningen har inte jag den finns hos dem som äger konflikten.

1 Pingbacks »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny