Vi är varandras arbetsmiljö – HRbloggen.se
Hem » arbetsmiljö

Vi är varandras arbetsmiljö

Av den 18 april 2011 942 visningar
ARBETSMILJÖ. En av Prevents paroller är ”Vi är varandras arbetsmiljö”. Och jag tycker absolut att den fungerar. Hur vår arbetsmiljö är beror till stor del av vilka människor vi har runtomkring oss på jobbet, våra medarbetare. Och hur vi behandlar varandra.

MobbningEnligt en undersökning gjord av tidningen Arbetsliv på deras läsarpanel har en tredjedel blivit utsatta för mobbning på nuvarande eller tidigare arbetsplats. 62 % anser att problem med mobbning/kränkande särbehandling i arbetslivet är ett mycket eller ett ganska stort problem. Så detta är uppenbarligen ett problem som behöver uppmärksammas och vi bör arbeta för att åtgärda det.

Ansvar för att stoppa mobbning ligger, enligt samma panel, främst på ledning (44 %) och på chefen (37 %). 17 % menar att ansvaret ligger på medarbetarna. På fråga om vad man som medarbetare kan göra för att motverka mobbning svarar en majoritet att det viktigaste är att behandla andra som man själv vill bli behandlad. Men då förutsätter man ju att vi alla är lika. Kanske är detta en av orsakerna till mobbning, eller det som av en eller flera personer kan uppfattas som mobbing. Ribban för olika typer av jargong är olika för olika individer. Det som av en person avses som ett skämt kan upplevas kränkande av mottagaren. Vissa tycker om att få klara och tydliga direktiv medan andra kan uppleva samma direktiv som någon form av förminskande ordergivning. Vi har olika humor, kommunikationsstilar och värderingar samt har med oss tidigare erfarenheter som påverkar hur vi uppfattar vår arbetssituation och vårt medarbetarskap.

I stället för att behandla folk som vi själva vill bli behandlade, tycker jag att vi ska försöka behandla folk som de vill bli behandlade. Det kräver öppen dialog och att vi tillsammans tar fram gemensamma spelregler och värderingar för hur vi vill att vår arbetsmiljö ska vara. Och vi, ledning, chefer och medarbetare, bör ta ett gemensamt ansvar för att främja ett positivt klimat och en sund kultur på våra arbetsplatser. För att minska ett så pass stort problem som mobbning förefaller att vara på våra arbetsplatser krävs en 100%-ig uppslutning.

Läs gärna tidigare inlägg om mobbning här och här.

Christin Berg
Christin Berg är processledare och utbildare inom strategiskt hälsoarbete och kommunikation, bl a på vår utbildning Strategiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete. Christins fokus ligger på att skapa förutsättningar för friskare och mer effektiv personal. Hennes utgångspunkt är att mår du bra kan du också prestera bra.
Christin Berg
Christin Berg

Senaste inlägg av Christin Berg (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny