Kvinnors motivation till chefskarriär – HRbloggen.se
Hem » jämställdhet

Kvinnors motivation till chefskarriär

Av den 19 april 2011 942 visningar
JÄMSTÄLLDHET. En ny Sifo-undersökning som presenterades i Affärsvärlden igår, pekar på att unga kvinnor inte vill bli chefer och att det beror på att dagens chefsroll är gammaldags. Men svaret är inte riktigt så enkelt.

Kvinnlig chefJust hypotesen att kvinnor inte vill bli chefer hade jag redan i början av 2000-talet, då jag gjorde min C-uppsats inom organisationspsykologi. Jag misstänkte att det beryktade glastaket egentligen handlade om detta: att kvinnor faktiskt inte i lika hög grad som män har en inneboende önskan om att bli chefer.

Men jag gick ett steg längre: jag ville också undersöka om motivationen till chefskarriär såg annorlunda ut hos kvinnor än hos män, om de inre drivkrafterna skilde sig åt.

Det var ett väldigt ambitiöst projekt som höll på att leda till en forskarkarriär i Lund. Jag såg till att göra urvalet för min enkätundersökning så representativt som möjligt för Sveriges arbetsplatser. Både privata näringslivet och offentliga organisationer fanns representerade. Allt ifrån banker och exportindustri till landsting och statliga myndigheter.

Resultatet då?

Jag fick inget som helst belägg för hypotesen att kvinnor i lägre grad än män vill bli chefer.

Däremot fick jag statistiskt säkerställda resultat vad gäller skillnader i motivation: Män som vill bli chefer drivs av ”yttre” (extrinsic) drivkrafter som makt, status och pengar, medan dito kvinnor motiveras av ”inre” (intrinsic) drivkrafter som självbestämmande och självförverkligande.

Med andra ord vill kvinnor bli chefer av helt andra anledningar än män vill bli det. Vill vi alltså få fler kvinnor att bli chefer, måste dagens uråldriga belöningssystem anpassas därefter. Hög lön, fin titel och resultatbaserad bonus är helt enkelt inte en tillräcklig morot.

Fotnot: Mer om belöningssystem kontra intrinsic/extrinsic motivation kan ni läsa i tidigare inlägg, Sanningen om vad som motiverar oss.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , ,

Ingen kommentar »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny