Lönsamt att investera i arbetsmiljö och hälsa – HRbloggen.se
Hem » arbetsmiljö, läsvärt

Lönsamt att investera i arbetsmiljö och hälsa

Av den 4 mars 2011 942 visningar
ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA. Jag slutar aldrig förvåna mig över att arbetsmiljö- och hälsoarbetet inte har den status det förtjänar ute i organisationerna. Att medarbetarna trivs och mår bra är ju en viktig förutsättning för varje verksamhets framgång!

Ändå händer det emellanåt att jag blir kontaktad av företag som vill ha en quickfix för att få igång sitt obefintliga systematiska arbetsmiljöarbete. Bara för att Arbetsmiljöverket varit där och knackat på.

För medarbetarna själva är arbetsmiljön däremot en viktig fråga. Ja, till och med viktigare än lönen för en majoritet av oss svenskar. Kanske inte så konstigt egentligen. Arbetsmiljön är ju allt det vi påverkas av på vår arbetsplats – där vi tillbringar större delen av vår vakna tid.

Att särskilt unga och välutbildade prioriterar arbetsmiljön borde vara en tankeställare för alla som vill vara en attraktiv arbetsgivare. Det gäller ju inte bara att attrahera talangerna, utan också att behålla dem. En attraktiv arbetsgivare månar om sina medarbetare genom att förebygga både fysisk och psykisk ohälsa, utbilda sina chefer i hälsofrämjande ledarskap, ordna med ett fullgott försäkringsskydd med mera.

Peka på affärsnyttan

En grundläggande förutsättning för en god arbetsmiljö är ledningens engagemang. Siffror är ett språk som ledningen brukar förstå, så här gäller det att peka på affärsnyttan. En investering i arbetsmiljön är de facto en mycket god affär – som kan ge upp till 12 gånger pengarna i avkastning enligt Europeiska arbetsmiljöbyråns beräkningar.

Argumenten för att satsa på arbetsmiljö och hälsa borde övertyga vilken ledning som helst:

  • en skyldighet enligt lag att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet
  • minskar kostnader för sjukfrånvaro och rehabilitering
  • skyddar och stärker arbetsgivarvarumärket
  • tillgodoser kunders och konsumenters krav på socialt ansvarstagande
  • ökar de anställdas engagemang och motivation
  • bidrar till att maximera kvalitet och produktivitet

Tidsödande och krångligt

Med andra ord är det lönsamt med ett strategiskt helhetsgrepp om arbetsmiljö- och hälsoarbetet. Så varför prioriteras det ändå inte högre?

Det kanske har att göra med att arbetsmiljöarbetet är tidsödande, svårt och krångligt med alla regler och all dokumentation. Man vet inte riktigt i vilken ända man ska börja och vem som ska ansvara för vad. Många företag och organisationer behöver därför hjälp att få till ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete, där inte minst de psykosociala frågorna lyfts fram.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny