KASAM – vad får oss att må bra på jobbet? – HRbloggen.se
Hem » hälsoarbete

KASAM – vad får oss att må bra på jobbet?

Av den 21 februari 2011 942 visningar
HÄLSOARBETE. Hur kommer det sig att så många människor som utsätts för tillvarons alla påfrestningar, ändå förblir friska? Denna frågeställning, hämtad från forskning på 70-talet, är lika aktuell och spännande än idag.

KASAM - vad får oss att må bra på jobbet?I vårt strategiska HR-arbete bör vi inte bara undersöka anledningar till sjukfrånvaro, utan också fundera kring hur det kommer sig att medarbetare som har ett krävande arbete förblir frisknärvarande på jobbet?

Antonovskys salutogena perspektiv

Aron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, började en gång i tiden att forska kring denna fråga. Bakgrunden var att Antonovsky träffade på en grupp kvinnor, överlevare från koncentrationsläger vid andra världskriget, som trots detta var vid god hälsa. Han valde att studera orsak till hälsa, vad som gör att människor är och förblir friska och myntade uttrycket ”salutogent perspektiv” – i kontrast till det patogena perspektivet, som lägger fokus på ohälsa och att hitta anledningar till den.

Svar på frågeställningen fann Antonovsky i KASAM. Vi pendlar mellan polerna sjuk och frisk, det är graden av KASAM som styr var vi befinner oss. KASAM står för känsla av sammanhang. För att skapa hög KASAM krävs tre delkomponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Denna teori kan vi använda oss av för att utveckla vår organisation. Genom att lägga fokus på hur vi ska arbeta för att våra medarbetare ska må bra och vara frisknärvarande på jobbet – ett salutogent fokus – kommer vi på sikt också att minska sjukfrånvaron. Och samtidigt bli en mer attraktiv arbetsgivare. Nedan följer exempel på hur vi kan arbeta för att stärka KASAM i organisationen.

KASAMs tre komponenter

  • Begriplighet: Att visa sammanhang och struktur inom organisationen samt den omgivning den verkar i. Det kan handla om tydliga roller och arbetsuppgifter. Feedback från chef och kollegor är viktigt.
  • Hanterbarhet: Att ha resurser som motsvarar de krav som ställs. Exempelvis kontinuerlig kompetensutveckling. Hälsa är också en resurs, att ha kraft och energi att prestera.
  • Meningsfullhet: Att tycka att de krav och utmaningar man ställs inför är värda engagemang. Det kan handla om att se hur man bidrar till övergripande mål. Positiva upplevelser kopplade till arbetet såsom humor, trivsel, självkänsla och relationer bidrar till ökad meningsfullhet. Denna aspekt är den starkaste motivationskomponenten av de tre.

Så se på er egen organisation med ett salutogent synsätt och vad ni inom HR kan göra för att öka KASAM för era medarbetare!

Christin Berg
Christin Berg är processledare och utbildare inom strategiskt hälsoarbete och kommunikation, bl a på vår utbildning Strategiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete. Christins fokus ligger på att skapa förutsättningar för friskare och mer effektiv personal. Hennes utgångspunkt är att mår du bra kan du också prestera bra.
Christin Berg
Christin Berg

Senaste inlägg av Christin Berg (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , ,

Ingen kommentar »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny