Hitta kompetent personal största utmaningen – HRbloggen.se
Hem » kompetens

Hitta kompetent personal största utmaningen

Av den 28 januari 2011 942 visningar
KOMPETENS. Sveriges personalchefer tror på ökad sysselsättning framöver. Men när konkurrensen hårdnar om arbetskraften och 40-talisterna går i pension, blir det en allt svårare utmaning att hitta kompetent personal.

Analysföretaget IC-potentials Personalchefsindex (PCI) är skillnaden i procentenheter mellan andelen personalchefer som tror på en ökning och andelen som tror på en minskning av sysselsättningen i det egna företaget. Mätningen görs inför varje kvartal genom telefonintervjuer med ca 500 personalchefer.

Positiva förväntningar på sysselsättningen

Sedan trendbrottet under kvartal 2 2010 har förväntningarna på sysselsättningen varit alltmer positiva. Inför första kvartalet 2011 planade PCI ut något och hamnade på + 16 %. Samtliga branscher och storleksklasser tror på en positiv utveckling den närmaste tiden. Mest optimistiska är mellanstora företag. Undersökningen visar också att ökningen i sysselsättningen i högre grad förväntas omfatta fasta anställningar.

Största utmaningen är att hitta kompetent personal

Personalcheferna fick också svara på en öppen fråga om deras största utmaningar inför 2011:

  1. Hitta kompetent personal                            46%
  2. Kunna prioritera kompetensutveckling      14%
  3. Effektivisera och förbättra lönsamheten    10%
  4. Behålla befintlig personal                             7%
  5. Förbättra arbetsmiljön                                    6%
  6. Motivera och engagera personalen             5%
  7. Generationsväxlingen av 40-talisterna        4%

Nästan hälften av Sveriges personalchefer ser alltså problem med att hitta kompetenta medarbetare! En stor utmaning är att många befintliga och kompetenta medarbetare tillhör den äldre generationen som är på väg att gå i pension. Det blir svårt att hitta ersättare med rätt kompetens och erfarenhet.

Den förbättrade konjunkturen visar att efterfrågan ökar för traditionella HR-investeringar inom kompetensutveckling, arbetsmiljö och motivationsrelaterade aktiviteter. Det finns även en rädsla för att konjunkturuppgången trappar upp konkurrensen på arbetsmarknaden och att det kan leda till att nyckelpersoner slutar på företagen.

Talent management, employer branding och arbetsmiljö & hälsa

För att kunna attrahera och behålla kompetent arbetskraft när konkurrensen om den hårdnar, måste HR alltså fokusera på employer branding, strategisk kompetensförsörjning samt arbetsmiljö och hälsa. Det är just inom dessa tre områden som vi på HR etc. kan stödja er med konsult- och utbildningstjänster. Läs mer >>

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , ,

Ingen kommentar »

1 Pingbacks »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny