Friskvård eller strategiskt hälsoarbete? – HRbloggen.se
Hem » hälsoarbete

Friskvård eller strategiskt hälsoarbete?

Av den 4 januari 2011 942 visningar
HÄLSOARBETE. Vad skiljer egentligen friskvård från ett strategiskt hälsoarbete? Vi hjälper er reda ut begreppen!

Med friskvård menas de medel/insatser som sätts in för att era medarbetare ska kunna utveckla och bibehålla en god hälsa. Det handlar ofta om enstaka aktiviteter: träningsbidrag, föreläsningar, vikthållarkurser och rökavvänjning är några exempel.

Flödesschema strategiskt hälsoarbete

Ett strategiskt hälsoarbete är en mer kontinuerlig process, som startar med en kartläggning av er organisations nuläge. Detta för att kunna utgå från medarbetarna och deras behov samt organisationens specifika förutsättningar. Information kan ni få fram via enkäter, sammanställningar av livsstilstest, hälsokontroller och/eller i samtal med medarbetare och arbetsgrupper.

Utifrån kartläggningens resultat sätter ni upp mål, både övergripande och delmål.

Först därefter väljs medel, det vill säga de insatser som ska sättas in för att uppnå målen. Här kommer ovan nämnda friskvårdsaktiviteter in. Det kan också handla om utbildningar för chefer eller arbetsgrupper. Vissa medel har hela organisationen som målgrupp, andra är inriktade på mer specifika risk/frisk-grupper.

Genom att samla era medel i en handlingsplan får ni en tydlig överblick. En handlingsplan kan innehålla poster som mål, målgrupp, aktivitet, ansvarig för utförande, kommunikation/information om aktivitet, utvärdering och budget.

Sista steget, innan processen börjar om med ett nytt nuläge, är utvärdering. Här ser ni till utfallet av era medel/satsningar. Under hela processen är givetvis ett ekonomiskt perspektiv viktigt, att se till att ni investerar i linje med det ni vill åstadkomma och kunna påvisa resultat av era satsningar – att det strategiska hälsoarbetet är en lönsam investering.

Christin Berg
Christin Berg är processledare och utbildare inom strategiskt hälsoarbete och kommunikation, bl a på vår utbildning Strategiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete. Christins fokus ligger på att skapa förutsättningar för friskare och mer effektiv personal. Hennes utgångspunkt är att mår du bra kan du också prestera bra.
Christin Berg
Christin Berg

Senaste inlägg av Christin Berg (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny