Stress – på gott och ont – HRbloggen.se
Hem » arbetsmiljö, hälsoarbete

Stress – på gott och ont

Av den 20 december 2010 942 visningar
ARBETSMILJÖ & HÄLSA. Stress är bra i lagom dos, men kan i värsta fall få livsfarliga konsekvenser. Hur kan vi då motverka skadliga effekter av stress i arbetslivet?

Stress i arbetslivet– Hur är läget?
– Bra, men stressad.

Känns det igen? På fråga kring hälsostatus handlar svaret ofta om att ”det är mycket nu.” Det är inte bara nu i jultider som folk har fullt upp. Det är året runt, det är bara olika saker som upptar vår tid. Att ett så motsägelsefullt begrepp som semesterstress existerar talar sitt tydliga språk.

Ett laddat ord

Kanske är det också så att många upplever att det är viktigt att nämna att de är stressade, att det är ett sätt att visa att man presterar mycket? Att vara ostressad verkar innebära att man är en obetydelsefull person. Och det vill man ju inte vara, varken på jobbet eller privat.

Själva ordet stress betyder anspänning, men har egentligen fått en oförtjänt negativ klang. För utan anspänning/stress skulle vi inte få så mycket gjort. Vi behöver kunna ”spänna an” för att prestera. Men sen måste vi också kunna ”spänna av”. Och finna en bra balans mellan de båda lägena.

När blir stressen farlig?

Så det handlar alltså om att kunna växla mellan ON och OFF. Eller i alla fall trycka på paus då och då. Det är här det brister för många och det är då, när anspänningen blir långvarig och utan återhämtning, som det kan få negativa, till och med livsfarliga konsekvenser. Och det är här som vi ser den ökade problematik som leder till sjukskrivningar på våra arbetsplatser.

Anspänningen kan bli för hög när man inte har resurser som motsvarar de krav och utmaningar som arbetet ställer. Resurser i form av exempelvis tid, kompetens och/eller energi att prestera. Ytterligare en omständighet som kan medverka till för hög anspänning under längre tid är den så kallade honungsfällan: när vi tycker att arbetet är så roligt att vi glömmer allt annat. Vi kör på för fullt och glömmer att vi ibland behöver pausa för att ladda ny energi. Och till slut så finns ingen energi kvar.

Faktorer som motverkar

Hur kan vi då arbeta för att minska skadliga effekter av stress i arbetslivet? Det handlar om att hitta balans mellan krav och resurser. Och att kontinuerligt arbeta för att utveckla/bibehålla resurser. Hälsa är en viktig sådan. Sömn, kost och motion är viktiga hörnstenar för att undvika negativa påföljder av anspänning. De medverkar till att rusta kroppen och bryta ner skadliga stresshormoner.

En bra psykosocial arbetsmiljö är också viktigt. Här är ett hälsofrämjande ledarskap centralt. En chef som ger feedback och bekräftar så att medarbetaren vet vad som förväntas och att man är på rätt (och givetvis även då man hamnar på fel) väg. Att chefer har kunskap i tidiga signaler på ohälsa och vet hur de kan handskas med detta samt hur de kan arbeta för att främja återhämtning och en bättre hälsa vid arbetsplatsen är av stor betydelse.

Christin Berg
Christin Berg är processledare och utbildare inom strategiskt hälsoarbete och kommunikation, bl a på vår utbildning Strategiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete. Christins fokus ligger på att skapa förutsättningar för friskare och mer effektiv personal. Hennes utgångspunkt är att mår du bra kan du också prestera bra.
Christin Berg
Christin Berg

Senaste inlägg av Christin Berg (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny