Medarbetarenkäten som strategiskt verktyg – HRbloggen.se
Hem » strategisk HR

Medarbetarenkäten som strategiskt verktyg

Av den 13 december 2010 942 visningar
STRATEGISK HR. Rätt använd är medarbetarenkäten ett fantastiskt redskap som fångar upp förändringar inom organisationen och hjälper er jobba strategiskt med målstyrning och förändringsarbete. Vi berättar hur.

EnkätverktygSnart nytt år. Vi stämmer av året som gått och sätter upp mål för det nya. Lite som att avlägga organisationens nyårslöften.

Ett bra sätt för avstämning/utvärdering av HR-arbetet är en återkommande medarbetarundersökning. Den låter er mäta psykosociala arbetsmiljöfaktorer, fånga upp förändringar inom organisationen och visa era medarbetare att deras åsikter och upplevelser av arbetet är viktiga.

Utifrån resultatet kan ni välja ut nyckeltal att följa och sätta mål kring inför nästa enkät. Medarbetarenkäten blir på detta sätt ett verktyg för att jobba strategiskt med målstyrning och förändring.

Standardiserat och skräddarsytt

För att kunna göra jämförelser över tid eller med andra arbetsplatser inom branschen, använder man ofta samma standardiserade enkät år efter år. Nackdelen är att enkäten småningom känns alltmer omodern och inte alltid ger den information man behöver.

Varför inte komplettera med en kortare skräddarsydd enkät, som ger konkreta svar här och nu på aktuella frågor? Till exempel: hur attraktiva uppfattas vi som arbetsgivare ur ett employer branding-perspektiv? Eller för att fånga upp tidiga signaler på ohälsa genom frågor kring arbetsmiljö, hälsa och livsstil? Numera kan man enkelt och billigt sätta ihop sin egen medarbetarundersökning via något webbaserat enkätverktyg på nätet.

Att tänka på

Några frågor ni bör ställa er innan enkäten skickas ut till medarbetarna:

  • Är det just dessa frågor vi vill ha svar på?
  • Är frågorna tydliga?
  • Har vi informerat medarbetarna om enkäten, när den ska besvaras och dess syfte?
  • Hur planerar vi att arbeta vidare med den information som vi får in?
  • Hur, när och på vilket sätt ska vi presentera resultat i organisationen?

Efter genomförd enkät: välj gärna ut några områden/frågor som ni anser vara extra viktiga att arbeta vidare med. Viktigt att se till vad som inte fungerar och som måste åtgärdas. Men lika viktigt är det att lyfta och skapa reflektion kring det som fungerar riktigt bra hos er! Och hur ni väljer att presentera materialet. Ni kan exempelvis välja att lägga fokus på de 5 % som inte trivs på jobbet eller så kan ni uppmärksamma att 95 % menar att de trivs.

Vi på HR etc. kan hjälpa er med medarbetarundersökningar.
Läs mer
här eller ring oss på 08-645 09 90 för mer information.

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny