Så främjar du kreativitet och innovation – HRbloggen.se
Hem » läsvärt, org & ledarskap

Så främjar du kreativitet och innovation

Av den 11 november 2010 942 visningar

Kreativt arbetsklimat främjar innovation

FÖRETAGSKULTUR. Bara en av tio svenska chefer beskriver den egna företagskulturen som innovativ enligt Ledarnas senaste Chefsbarometer. Vad beror det på? Och hur skapar man ett öppet och kreativt klimat som främjar innovation?

Att bara 12 % av cheferna bekänner sig till innovationskulturen pekar på att man inte till fullo utnyttjar företagskulturen för att främja tillväxt, innovation och framgång på bästa sätt, menar Ledarnas ordförande Annika Elias.

– Företagen måste vara väldigt tydliga i sina signaler om att skapa ett öppet klimat, som gör att folk vågar vara innovativa. Det kan också gälla arbetsprocesser, innovation är ju så mycket mer än tekniska uppfinningar. Innovation är en vilja till förnyelse, säger hon vidare till Ny Teknik.

Tänkbara orsaker

Man kan förstås spekulera i orsakerna till bristen på innovationskultur. Annika Elias tror det kan handla om en alltför stark konsensustradition eller en för feg rekrytering. Att mångfald är ett sätt att öka innovationskraften. Andra förklaringar kan skönjas av läsarnas kommentarer till artikeln:

 • ”Det snackas mycket om kreativitet, men när det kommer till kritan är det flitiga arbetsmyror som gör som de är tillsagda som efterfrågas…”
 • ”I ett alltmer kvartalsrapportsberoende företagsklimat, med kortare och kortare horisont, är det klart att man inte vågar satsa på något okänt.”
 • ”Blev mer eller mindre utskälld av chefen att jag inte skulle lägga tid på annat än jag blev tillsagd.”
 • ”Många pinnar i hjulen såsom facket, Jantelag mm.”

Själv tror jag som Magnus Dalsvall: Att många av dagens managementmodeller kan vara förödande för kreativiteten. Ju mer man kontrollerar, desto mindre blir det fria utrymmet för kreativitet, nytänkande och flexibilitet.

Hur skapas ett kreativt arbetsklimat?

Farida Rasulzada forskar kring positiva effekter av det kreativa ledarskapet. Hon har funnit starka kopplingar mellan kreativitet och lönsamhet hos företagen.

– Personalens hälsa är bättre, de känner sig motiverade och sedda. Att vara kreativ är att satsa på framtiden. Men som chef måste man föregå med gott exempel, våga ifrågasätta och välkomna nytänkande. De kreativa ledarna berättar att de känner sig motiverade och får inspiration av att se andra utvecklas, säger Farida Rasulzada i en artikel hos Ledarna.se. Hon ger chefer följande råd för att främja kreativitet hos medarbetare:

 • Välkomna förändringar.
 • Uppmuntra till reflektion.
 • Våga ifrågasätta och provocera fram nytänkande.
 • Skapa en positiv anda och helhet där medarbetarna känner hur de hör ihop med företaget.
 • Belöna misslyckande utan att bestraffa eller sopa under mattan – det är svårt att lyckas utan att misslyckas flera gånger.
 • Fokuserar på att skapa ett stödjande klimat för kreativitet.
 • Ge stort utrymme och frihet där medarbetare får vara sina egna chefer.
 • Ge utmanande arbetsuppgifter.
 • Främja ett arbetsklimat med högt i tak, humor, oliktänkande och lekfullhet.

Ta tempen på kreativiteten!

Farida Razulzada har tagit fram ett enkelt test för att mäta företagets kreativa förmåga med hjälp av 10 frågor. Det hittar du här >>

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , ,

Ingen kommentar »

 • Mattias Jansson skriver:

  Bra inlägg, tack.

  Två tankar

  Fråga varför – är en bortglömt innovativ kraft. Lägg fokus på att tala om ”problemet” så kommer innovationer att stimuleras i lösningen.

  Tänk om tipsen skulle kunna omformuleras till medarbetarskap, som med det också gäller chefer som medarbetare.

  1. Är du kreativ och kommer med nya idéer på jobbet?
  2. Tar du initiativ även om resultatet är ovisst?
  3. Misslyckas du på din arbetsplats?
  4. Bidrar du till att atmosfären på din arbetsplats ärlevande och händelserik?
  5. Ger du uttryck för humor och skratt på din arbetsplats?
  6. Lyssnar du på din chef? Är det dialog snarare än monolog som förs?
  7. Tar du dig tid att tänka ut nya idéer?
  8. Gör du och dina kollegor er hörda när det gäller hur
  företaget leds och utvecklas?
  9. Använder du ett uppmuntrande språk på arbetsplatsen?
  10. Uppmuntrar du till att samarbeta med andra?

  Tillsammans skapar vi!

 • Erik skriver:

  Det är också viktigt att förse medarbetare med konkreta verktyg och metoder som uppmuntrar kreativt tänkande. Det räcker inte alltid med att endast ge tid och uppmuntran. Det kan vara svårt att ta initiativ om man inte får hjälp att tänka ut det nya som skall vara initiativ.

  Dessutom tenderar vi att endast gå vidare med idéer som vi känner igen eller som passar in i klimatet (som kanske inte varit så uppmuntrande tidigare). Därför är det också viktigt med konkreta metoder för att premiera nytänkandet så man vågar pröva det nya.

 • Lars Carlén skriver:

  Trevligt att du skriver om det här viktiga ämnet. Något som jag tror skulle kunna vara till nytta i många organisationer är faktiskt improvisationsteater, där det finns många enkla övningar för att få fram kreativiteten. Ett lästips är Keith Johnstones klassiska bok ”Impro”.

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny