Case: Strategiskt hälsoarbete – HRbloggen.se
Hem » hälsoarbete

Case: Strategiskt hälsoarbete

Av den 24 november 2010 942 visningar
HÄLSOARBETE. HR förväntas jobba alltmer affärsinriktat. Detta gäller även inom hälsa, där friskvård bara är en del i det strategiska hälsoarbetet. Läs och inspireras av hur företaget Inspira jobbar för att medarbetarna ska trivas och må bra!

På Inspira, ett företag som erbjuder tjänster inom städ och bevakning, är det systematiska arbetsmiljöarbetet en viktig del av det övergripande strategiska hälsoarbetet. Mottot är att ”Välmående människor skapar välmående företag”. Den övergripande målsättningen är att göra hälsa till en integrerad del av den dagliga verksamheten och en del av Inspiras företagskultur.

”En av våra ledstjärnor är att våra medarbetare ska ha de bästa förutsättningarna för att göra ett bra arbete. Det innebär, utöver rätt utrustning, att vi vill och arbetar för att våra medarbetare ska trivas och må bra på jobbet samt möjliggöra för balans i livet.” Detta säger Anna-Karin Berts, personalutvecklare vid Inspira.

Konkreta mål

Mål kring hälsa och arbetsmiljö är viktigt. De behövs för att bestämma färdriktning och kunna ta fram handlingsplaner därefter. Några av de redan uppnådda målen är:

  • Utbilda 10 stycken hälsoinspiratörer
  • Genomföra hälsofrämjande medarbetarsamtal
  • Kontinuerligt utbilda cheferna i hälsofrämjande ledarskap
  • Minst 80 % av medarbetarna ska trivas med att arbete på Inspira (83 % idag)

Fortsatta utmaningar finns, exempelvis:

  • Bibehålla en sjukfrånvaro under 4 %
  • Antal medarbetare som upplever att Inspira bryr sig om deras hälsa ska öka från dagens 63 % till 70 % (resultat för 2009 var 53 %)

Viktiga faktorer för framgång

Anna-Karin berättar att de i den årliga medarbetarenkäten kan ana skillnader inom olika arbetsgrupper. ”Där vi har haft inspirationsföreläsningar är det en högre upplevelse av att vi som arbetsgivare bryr oss om medarbetarnas hälsa”. Detta, att erbjuda inspirationsföreläsningar, är alltså en framgångsfaktor.

Två andra framgångsfaktorer hos Inspira som Anna-Karin framhåller som de viktigaste är ett strategiskt tänk samt engagerad ledning och chefer. Strategin har först arbetats fram i ledningsgruppen. Nästa steg var att förankra denna hos cheferna genom utbildning inom hälsa och arbetsmiljö. Denna utbildning kallas Chefsinspiration och sker kontinuerligt, vid fyra tillfällen per år.

När strategin var framtagen och chefer utbildade var nästa steg att utbilda hälsoinspiratörer. Dessa ska inspirera sina medarbetare till sunda val och informera om vad företaget erbjuder för att underlätta för detta.

För ett par veckor sedan gick första hälsobrevet ut till alla medarbetare. Detta kommer ske regelbundet och innehålla tips kring hälsa och livsstil samt tydliggöra vad Inspira erbjuder sina medarbetare, exempelvis hur friskvårdsbidraget får nyttjas.

Utgår ifrån medarbetarnas behov

Att personalen verkar i en arbetsmiljö som tillhandahålls av kunderna är givetvis en extra utmaning. ”Det gäller för oss att stärka våra medarbetare så gott vi kan”. Ett exempel på detta är att Inspira inom kort kommer att dela ut gummiband tillsammans med träningsinstruktion till städpersonal. Det är ett enkelt sätt att träna upp muskulatur i rygg, armar och axlar som kan minska förslitningsskador som är vanliga inom städbranschen på sikt.  ”Vi försöker hela tiden utgå från var våra medarbetare befinner sig någonstans, hur deras behov ser ut och arbeta utifrån detta” säger Anna-Karin.

Christin Berg
Christin Berg är processledare och utbildare inom strategiskt hälsoarbete och kommunikation, bl a på vår utbildning Strategiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete. Christins fokus ligger på att skapa förutsättningar för friskare och mer effektiv personal. Hennes utgångspunkt är att mår du bra kan du också prestera bra.
Christin Berg
Christin Berg

Senaste inlägg av Christin Berg (Se alla)

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny