Vad innebär ett regeringsskifte för arbetsgivare? – HRbloggen.se
Hem » arbetsmarknad

Vad innebär ett regeringsskifte för arbetsgivare?

Av den 1 september 2010 942 visningar
ARBETSMARKNAD. De rödgröna partierna vill genomföra regeländringar för att få fram fler jobb, öka jämställdheten och förbättra arbetsmiljön. Ett regeringsskifte kommer även att innebära en förstärkt arbetsrätt och att rehabiliteringskedjan slopas.

Nu har jag läst igenom hela de rödgrönas valmanifest och sammanfattar här nedan de delar som berör HR och personalansvariga. Naturligtvis måste man alltid ta vallöften med en nypa salt. Reformer måste på något sätt finansieras och de rödgröna reserverar sig på flera ställen för ”om det finns ekonomiskt utrymme”.

Skaffa fram 100 000 fler jobb, praktik och utbildningsplatser

 • Sänkt arbetsgivaravgift för småföretag så att det blir billigare att anställa.
 • Ungdomsavdrag där hela arbetsgivaravgiften tas bort för den som anställer en ung arbetslös. Motsvarande subvention för praktikplats kan ges.
 • Tidigarelägga framtida anställningar genom ett brett generationsväxlingsprogram.
 • Möjlighet för anställda att uppdatera sin kompetens genom att Arbetsförmedlingen ska utvecklas till en Kompetensförmedling och att en kompetensförsäkring införs.

Öka jämställdheten och förbättra arbetsmiljön

 • Lagstifta så att heltid blir en rättighet och deltid en möjlighet.
 • Alla arbetsgivare ska göra lönekartläggningar varje år och upprätta handlingsplaner, annars kan vite utgå.
 • Investera i bättre arbetsmiljö genom mer pengar till tillsyn, skyddsombud och forskning.

Stärka arbetsrätten

 • Lagstifta så att återkommande visstidsanställningar begränsas.
 • Riva upp Lex Laval, revidera delar av utstationeringsdirektivet och verka för att EU ska anta ett juridiskt bindande socialt protokoll för fackliga rättigheter.
 • Se över lagstiftningen så att företrädesrätten vid återanställning inte sätts ur spel när arbetsgivare hyr in personal från bemanningsföretag.

Avskaffa Rehabiliteringskedjan

 • Tidsgränserna ska ersättas med individuella rehabiliteringsplaner och tidigare utförsäkrade ska kunna återförsäkras.
 • Taket i sjukförsäkringen höjs på sikt till 80 % av inkomsten.
 • Investeringar i rehabilitering ska göras.

Foto: © Fredrik Hjerling

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , , , , ,

Ingen kommentar »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny