Har du koll på företagets nyckelpersoner? Hög tid att påbörja kompetensinventering! – HRbloggen.se
Hem » kompetens

Har du koll på företagets nyckelpersoner? Hög tid att påbörja kompetensinventering!

Av den 30 april 2010 942 visningar
KOMPETENS. Aldrig tidigare har väl arbetet med kompetensinventering varit så viktigt som nu. Snart är den här – den stora generationsväxlingen då 40-talisterna går i pension. Hur ska HR bäst förbereda sig för konsekvenserna av detta?

En undersökning genomförd av QuickSearch bland HR-direktörer visar att kompetensplanering ses som en av de absolut viktigaste processerna inom HR de närmaste åren.

För att kunna möta framtidens krav är det av stor vikt att redan nu skaffa sig kännedom om vilken kompetens som finns i organisationen. Organisationer som anstränger sig med att kartlägga sin kompetens har ett stort försprång.

Kompetensinventering/kartläggning bör göras av HR i nära samarbete med linjechefer och medarbetare. Det är viktigt att bygga upp rutiner för att kartlägga vilka kompetenser det finns inom ett företag.

Vilka kompetenser vill vi ha? Finns det skillnader mellan de kompetenser vi har idag och de vi verkligen behöver?

När man kartlägger de anställdas faktiska kompetenser, och vilka krav på kompetens som ställs, får man mycket annan information på köpet.

  • Resultatet kan användas vid samtliga utvecklingssamtal
  • Företaget får tillgång till en kompetensdatabas
  • Särskild kompetens kan sökas fram i databasen
  • Man ser tydligt vilka kompetenser som företaget saknar

Efter kartläggningen får man fram en sk gap-analys, detta gäller både för enskilda medarbetare och på gruppnivå. Resultatet är inte bara vägledande för ledning och HR. Alla anställda har nytta av att se sin egen kompetens i förhållande till sin nuvarande roll och även i förhållande till önskvärda framtida roller – vad krävs av mig för att kunna gå vidare i organisationen?

Arbetet med kompetensinventering kan vara tungt rent administrativt, men idag finns många olika systemstöd och program på marknaden som underlättar mycket av arbetet.

Foto: Bildbyrå www.pixgallery.com © Janne Olander

Print Friendly, PDF & Email

Tags: , ,

Ingen kommentar »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny