Sådan chef, sådan anställd? – HRbloggen.se
Hem » mångfald

Sådan chef, sådan anställd?

Av den 13 februari 2010 942 visningar
MÅNGFALD. Den svenska arbetsmarknaden är mycket segregerad. En färsk rapport visar att det beror på att här finns få chefer med utländsk bakgrund. Chefer anställer nämligen oftare personer med en bakgrund liknande deras egen.

Det är IFAU – Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering – som undersökt orsakerna till att invandrare har svårt att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.

Studien visar tydligt att chefens bakgrund påverkar vem som anställs. En invandrad chef anställer fler invandrade, medan en infödd chef anställer fler infödda. Sambanden är starkast på de minsta arbetsplatserna och större i privat än offentlig sektor. Avsaknaden av kontakter med personer i nyckelpositioner antas därmed vara en bidragande orsak till invandrades utanförskap på arbetsmarknaden.

Min slutsats: En strategi för organisationer som vill öka mångfalden på arbetsplatsen, borde därmed vara att satsa på karriärprogram för anställda med invandrarbakgrund.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , ,

Ingen kommentar »

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny