Elva frågor för att ta fram en HR-strategi – HRbloggen.se
Hem » strategisk HR

Elva frågor för att ta fram en HR-strategi

Av den 18 februari 2010 942 visningar
STRATEGISK HR. Den så kallade HR-transformationen har medfört att den personaladministrativa avdelningen blivit en strategisk affärspartner som bidrar till affärsmålet. Men vad innebär egentligen en strategi och hur gör man en sådan?

En strategi är en övergripande handlingsplan för att uppnå sina visioner. Att göra en strategi innebär att man sätter upp mål för verksamheten och anger hur man ska uppnå dessa mål. ”Vi står här idag och vi vill stå där imorgon – hur ska vi göra?”

Enligt organisationskonsult Ewa Mannerstål behövs en HR-strategi för att säkerställa att allt HR-arbete som utförs leder mot företagets framgång, mål och vision. (källa)

Kelly McGill – en högt uppsatt HR-chef hos Microsoft – tar hjälp av elva frågor när hon ska utveckla en ny strategi:

1. Vad är målet?
Det gäller att få alla att sikta mot samma mål för att få saker att hända snabbt och effektivt.

2. Hur mäter vi resultatet?
Du måste definiera framgångsfaktorer som har ett gemensamt värde.

3. Var är vi nu och när kommer vi att vara klara?
Att ha realistiska förväntningar är a och o.

4. Vilka är intressenterna?
Ta ett snack med alla som kan påverka det du försöker uppnå.

5. Vad har vi för resurser?
Har du de verktyg du behöver eller behövs mer tid, folk, pengar, fakta…?

6. Vilka steg behöver tas?
Sätt upp 4-5 milstolpar för att avgöra om ni går i rätt riktning.

7. Vilka hinder eller invändningar finns?
Är organisationen redo för det ni försöker uppnå?

8. Vilka är för och vilka är emot?
Lär känna båda sidors argument för att öka stödet och förebygga motståndet.

9. Vilka alternativ har vi?
Undersök om det finns bättre sätt att nå målet.

10. Hur och när ska vi kommunicera?
Det är en enorm skillnad på att göra saker mot och att göra saker med folk. Kommunicera tidigt, ofta och konsekvent.

11. Vad kostar det?
Du måste kunna formulera affärsnyttan. Hur stor blir avkastningen på investeringen (ROI)?

Ovan frågor har jag sammanfattat och översatt fritt från engelska. Läs hela originalartikeln av Kelly McGill här.

Mer kött på benen kan du få av en vägledning från InsightLab: Att lyckas med HR-strategiarbetet – Intervju med MindShift. Visserligen från 2004, men en bra sammanfattning av strategiprocessen.

Tips om hur du blir en framgångsrik HR-strateg hittar du i ett annat inlägg här.

Annika Ahnlund

Annika Ahnlund

grundare & redaktörHRbloggen.se
Annika är grundare och redaktör för HRbloggen.se samt vd för HR etcetera AB, där hon bl a arrangerar seminarier och utbildningar för HR och chefer. I botten är hon både beteende/personalvetare fil.kand. och marknadsförare med lång erfarenhet av kommunikation från reklambranschen.
Annika Ahnlund
Annika Ahnlund
Print Friendly, PDF & Email

Tags: , ,

Lämna en kommentar

Håll en trevlig ton och undvik reklam. Opassande kommentarer redigeras eller raderas.

Meny